Tin cũ hơn

Bảo Việt đồng hành cùng ngư dân bám biển và đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ


-  Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Bộ Tài chính được giao hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm.

-  Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá thực tế, ngày 20/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm và Thông tư số 116/2014/TT-BTC hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) – đơn vị thành viên do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn - trở thành một trong 4 doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ lựa chọn triển khai Chương trình Bảo hiểm khai thác thủy sản theo Quyết định số 2764/QĐ - BTC ngày 27/10/2014 bên cạnh 3 công ty bảo hiểm cùng tham gia là: Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh); Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO); Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI).

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ triển khai theo hình thức đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo việc thực hiện được thống nhất, cạnh tranh công bằng, tăng cường khả năng kiểm soát trục lợi, đồng thời thuận lợi trong công tác tổng kết, đánh giá và thực hiện các điều chỉnh (nếu có) phù hợp với thực tế.

Tới nay, Bộ Tài chính đã chấp thuận quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm khai thác thủy sản để các doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng triển khai phục vụ ngư dân, chủ tàu.

 

Bảo Việt sẵn sàng đồng hành cùng chủ tàu và ngư dân, giúp giảm thiểu các rủi ro về tài chính và con người liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản!

Nhằm hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, phát triển hoạt động khai thác thủy sản, chính sách bảo hiểm khai thác thủy sản được thực hiện theo nguyên tắc bảo hiểm mọi rủi ro, với mức trách nhiệm bảo hiểm (mức chi bồi thường tối đa) cho các tổn thất về con người và tài sản phát sinh trong quá trình khai thác thủy sản cao hơn khá nhiều so với quy định liên quan trước đó (ngoại trừ những rủi ro mang tính chủ quan của người được bảo hiểm và các hành vi trục lợi bảo hiểm). Cụ thể:

  • Phạm vi bảo hiểm rộng với mức phí bảo hiểm ưu đãi: 

-     Về thân tàu: bảo hiểm cho mọi rủi ro có thể gặp phải. Tỷ lệ phí bảo hiểm thân tàu trung bình là 1,165% - là mức thấp hơn mức phí mà doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay đang thực hiện (Áp dụng cho tàu có công suất từ 90CV trở lên). Tàu vỏ thép, vỏ gỗ và vật liệu khác đều được bảo hiểm theo tỷ lệ này.

-     Về ngư lưới cụ: bảo hiểm đối với trường hợp tàu bị mất tích/hoặc bị chìm/hoặc hư hỏng toàn bộ. Tỷ lệ phí bảo hiểm ngư lưới cụ bằng 0,7% mức trách nhiệm bảo hiểm ngư lưới cụ.

-     Về rủi ro chiến tranh, bị cướp, bạo loạn, hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị, do vụ nổ (của các loại vũ khí hoặc các chất nổ khác): được bảo hiểm với tỷ lệ phí bảo hiểm bằng 0,5% số tiền bảo hiểm thân tàu.

 

  •  Hỗ trợ tối đa cho chủ tàu và ngư dân tham gia bảo hiểm tai nạn thuyền viên:

-     Doanh nghiệp nhận Bảo hiểm tai nạn thuyền viên trên cơ cở danh sách khai báo của chủ tàu về số lượng thuyền viên thực tế - được xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã mà không cần phải liệt kê cụ thể tên của từng thuyền viên.

-     Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho thuyền viên bị tai nạn có tên trong danh sách thuyền viên do Biên phòng xác nhận (khi tàu xuất - nhập bến) hoặc do Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận (khi tai nạn xảy ra trong lúc tàu ở trong bến) theo Bảng chi trả tiền bồi thường do Bộ Tài chính quy định.

-     Mức phí bảo hiểm được ấn định là 300.000 đồng/người/lần, nhưng mức trách nhiệm bảo hiểm lên tới 70.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn, tức là gấp hơn 230 lần mức phí bảo hiểm.

 

 

Trách nhiệm của Tập đoàn kinh tế Nhà nước đối với vấn đề an sinh của bà con ngư dân 

     Là một Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Bảo Việt luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tiên phong triển khai các Chương trình theo chủ trương, chính sách của Chính phủ. Bảo Việt luôn quan tâm, đồng hành và mong muốn hỗ trợ bà con ngư dân ổn định cuộc sống, yên tâm bám biển và phát triển hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

     Việc Bảo Việt trở thành một trong số ít doanh nghiệp được Chính phủ và Bộ Tài chính lựa chọn triển khai Bảo hiểm khai thác thủy sản lần này, một mặt thể hiện vai trò đi đầu và vị thế chính trị quan trọng của Bảo Việt trong việc đồng hành triển khai chủ trương phát triển lĩnh vực thủy sản của đất nước, mặt khác cũng thể hiện trách nhiệm của Bảo Việt trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt dành cho bà con ngư dân. 
Chia sẻ bài viết qua: