Tin cũ hơn

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt nâng cao tính tuân thủ trong công tác quản lý Tài chính – Kế toán


     Trong hai ngày 18 và 19/2/2014 tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính kế toán năm 2014.

     Hội nghị có sự tham dự của ông Tạ Văn Cần – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối quản lý tài chính của Bảo hiểm Bảo Việt và tất cả Lãnh đạo, cán bộ cao cấp trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán của trụ sở chính Tổng Công ty và 67 Công ty thành viên của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc.

     Các nội dung chính của Hội nghị tập huấn lần này là cập nhật những quy định mới về kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính; cập nhật những điểm mới trong chính sách thuế có hiệu lực từ năm 2014; cũng như nhắc lại nhiệm vụ, quyền hạn, vai trò và trách nhiệm của Trưởng phòng/phụ trách Tài chính kế toán đã được quy định trong Quy chế tài chính của Bảo hiểm Bảo Việt, Điều lệ và phân cấp của các Công ty thành viên.

     Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng được hướng dẫn, thảo luận về công tác giao kế hoạch và các công cụ kiểm soát định mức chi phí quản lý, hóa đơn, chứng từ, định hướng quản lý tài sản từ năm 2014. Bên cạnh đó, cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn cũng được phổ biến về quy trình tài chính kế toán dự kiến khi Bảo hiểm Bảo Việt triển khai phần mềm InsureJ - Dự án trọng điểm của Bảo hiểm Bảo Việt - công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý tập trung cũng như hỗ trợ cho công tác kinh doanh của toàn hệ thống.

     Một nội dung hết sức quan trọng đã được Bảo hiểm Bảo Việt nhấn mạnh tại Hội nghị là Tổng Công ty yêu cầu các đơn vị thành viên nâng cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành và các công cụ kiểm soát chi phí theo hướng: kiên quyết xử lý một cách nghiêm khắc đối với các trường hợp không tuân thủ định mức chi phí, không có hiệu quả, chi không đúng chế độ…

     Xác định công tác tài chính kế toán có vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng hoạt động, nền tảng quản trị ổn định, tăng hiệu quả kinh doanh và góp phần phát triển bền vững của doanh nghiệp, Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang từng bước áp dụng đồng bộ các giải pháp để phát triển theo đúng định hướng, ứng dụng các phần mềm để nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán. Bên cạnh đó, việc tuân thủ các quy định trong công tác quản lý tài chính kế toán có ý nghĩa hết sức quan trọng để phát huy vai trò của quản trị tài chính kế toán. Đây là một trong những nội dung trọng tâm năm 2014 và các năm tiếp theo của Bảo hiểm Bảo Việt.
Chia sẻ bài viết qua: