• Chuyên nghiệp để thành công
Banner trang chủ

Trụ sở chính tại Hà Nội có 29 Phòng/Ban chức năng, chia thành 5 Khối (Khối Quản lý Hoạt động, Khối Quản lý Tài chính, Khối Quản lý và Phát triển Kinh doanh, Khối Kinh doanh trực tiếp và Khối Phát triển Kênh phân phối). Các Phòng/Ban đều được cơ cấu theo hướng chuyên môn hóa với chức năng, nhiệm vụ rõ ràng.


Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt có mạng lưới hoạt động gồm 67 Công ty thành viên và trên 300 Phòng phục vụ khách hàng tại tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc. 

Bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp gồm những lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có trình độ cao về bảo hiểm và quản trị doanh nghiệp, am hiểu thị trường bảo hiểm trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ nhân viên của Bảo hiểm Bảo Việt được thị trường đánh giá là có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản.