Bảo Việt hiện đang cung cấp các loại hình bảo hiểm dầu khí sau đây:

 

 • Bảo hiểm mọi rủi ro xà lan khoan/giàn khoan di động/đường ống dẫn dầu.
 • Bảo hiểm mọi rủi ro giàn khoan cố định
 • Bảo hiểm mọi rủi ro thiết bị khoan dầu khí
 • Bảo hiểm trách nhiệm toàn diện của nhà điều hành dầu khí, nhà thầu khoan và nhà thầu dịch vụ
 • Bảo hiểm dầu thô lưu kho và trên đường vận chuyển
 • Bảo hiểm dự án xây dựng lắp đặt ngoài khơi (Welcar)
 • Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

 

Nếu cần tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ Đường dây nóng 1900 55 88 99

 • Bảo hiểm mọi rủi ro thiệt hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm phát sinh từ nguyên nhân bên ngoài.
 • Bảo hiểm khống chế giếng: Bảo hiểm các chi phí để khống chế trở lại hoặc cố gắng khống chế trở lại giếng hoặc những giếng mất khả năng khống chế được bảo hiểm vì bất kỳ nguyên nào, bao gồm cả bất kỳ giếng nào khác được bảo hiểm bị mất khả năng khống chế do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc mất khả năng khống chế của giếng không được bảo hiểm; Dập tắt hoặc cố gắng dập tắt đám cháy trên mặt đất hoặc dưới đáy nước phát ra từ giếng hoặc những giếng được bảo hiểm ở đây hoặc  phát ra từ  bất kỳ giếng nào khác bị cháy do hậu quả trực tiếp của việc mất khả năng khống chế của giếng hoặc những giếng được bảo hiểm ở đây hoặc ửa trên mặt đất hoặc dưới đáy nước có thể gây nguy hiểm cho giếng hoặc những  giếng được bảo hiểm ở đây.
 • Bảo hiểm chi phí khoan lại: Bảo hiểm những chi phí thực tế phát sinh một cách hợp lý để khôi phục lại hoặc khoan lại (một phần hay toàn bộ) giếng được bảo hiểm bị tổn thất hay bị thiệt hại do hậu quả của một sự cố dẫn đến một khiếu nại lẽ ra đã  được bồi thường theo phần 1 của bảo hiểm này nếu như phần giữ lại của Người được bảo hiểm áp dụng đối với Phần 1 bằng không (0).
 • Bảo hiểm rò rỉ, ô nhiễm, nhiễm bẩn và việc làm sạch: Bảo hiểm chi phí khắc phục hậu quả hoặc tiền bồi thường thiệt hại về bản thân (chết người hoặc không chết người), tiền bồi thường về việc mất khả năng sử dụng tài sản bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn phát sinh từ các giếng được bảo hiểm; Chi phí nhằm thực hiện hoặc cố gắng thực hiện việc di chuyển, triệt tiêu, thu gom những chất rò rỉ, gây ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn thoát ra từ các giếng được bảo hiểm; Chi phí bào chữa nhằm đối phó với bất kỳ khiếu nại nào bắt nguồn từ việc rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn thực tế.
 • Các tổn thất thực tế tối đa mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải bồi thường đối với thương tật thân thể và thiệt hại về người phát sinh từ một sự cố luôn luôn với điều kiện này là sự cố này xảy ra trong thời gian dự án thực hiện và phát sịnh từ các hoạt động được diễn tả trong phần “phạm vi bảo hiểm”.
 • Tổn thất hoặc ô nhiễm đối với dầu thô, các chi phí cứu hộ, đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của luật pháp.
 • Tuân theo các hạn mức trách nhiệm, điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định cụ thể trong đơn bảo hiểm.

Quý khách hàng xin vui lòng liên lạc với phòng Bảo hiểm Dầu khí - Hàng không, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt theo địa chỉ sau để được tư vấn trực tiếp:

Phòng Bảo hiểm Dầu khí - Hàng không

104 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quý khách liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Bảo Hiểm Bảo Việt (Đường dây nóng 1900 55 88 99) để được hướng dẫn thêm

 

 

1.  Hướng dẫn khiếu nại, bồi thường:

 

Khi xảy ra tổn thất, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với phòng Bảo hiểm Dầu khí - Hàng không, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.

 

 

2.  Số điện thoại hỗ trợ tư vấn:

Quý khách liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Bảo Hiểm Bảo Việt (Đường dây nóng 1900 55 88 99) để được hướng dẫn thêmChia sẻ bài viết qua: