Tin cũ hơn

Bảo Việt chia sẻ trách nhiệm của nhà bảo hiểm trước những thiệt hại của khách hàng trong cơn bão số 11


Trong suốt mấy tháng qua, 11 cơn bão liên tục diễn ra, đã gây thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân các tỉnh phía Bắc và miền Trung nước ta. Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, do mưa lớn từ cơn bão số 11 (có tên quốc tế là bão Nari) tập trung trong một thời gian ngắn, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình đã bị ngập lụt, đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh bị ngập nghiêm trọng. 

Được biết, ngay sau khi cơn bão số 11 vừa ngưng, Bảo Việt đã cử một đoàn cán bộ trực tiếp tới các tỉnh bị thiệt hại nắm bắt tình hình cụ thể về tổn thất: triển khai các mũi giám định có mặt tại hiện trường thăm hỏi khách hàng, kiểm tra tình hình thiệt hại, tiến hành các thủ tục giám định tổn thất; khẩn trương đưa ra các biện pháp xử lý và giải quyết bồi thường cho khách hàng.

Cho đến thời điểm này, về cơ bản, các địa điểm/danh sách các đơn bảo hiểm phát sinh tổn thất đã được Bảo Việt tiến hành giám định, kiểm tra cụ thể tại hiện trường, đo đạc và kiểm đếm các hạng mục bị tổn thất, chốt các số liệu quan trọng, thu thập một số hồ sơ ban đầu...

Tính tới hết ngày 25/10/2013, đã có 198 vụ tổn thất được bảo hiểm tại Bảo Việt với số tiền bồi thường ước tính là trên 28 tỷ VNĐ. Cụ thể:

  • Tổn thất về tài sản: 183 vụ với ước tính bồi thường là gần 27 tỷ VNĐ
  • Tổn thất kỹ thuật: 15 vụ với ước tính bồi thường là trên 900 triệu VNĐ

Các tổn thất trên chủ yếu tại các khu vực Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Bình. Thiệt hại được bảo hiểm tại các khu vực Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh hiện đang được Bảo Việt khẩn trương thu thập thông tin cụ thể và chính xác để có hướng giải quyết và dự phòng bồi thường.

Cũng trong những tháng qua, Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của nhà bảo hiểm hàng đầu Việt Nam khi hết sức nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ, giải quyết bồi thường khẩn trương cho các thiệt hại không mong đợi của khách hàng, từ các thiệt hại do các cơn bão (từ số 1 đến số 11), thiệt hại do tai nạn (tai nạn xe cơ giới, vụ nổ tại Nhà máy Z121 Phú Thọ…).

Bảo Việt luôn tận tâm và hy vọng mang lại cuộc sống tốt đẹp, bình yên và phát triển bền vững cho khách hàng.

 
Chia sẻ bài viết qua: