Tin cũ hơn

Năm 2013: Bảo Việt “Mở rộng tầm nhìn để phát triển bền vững”


Thông điệp của Bảo Việt năm 2013 là “Mở rộng tầm nhìn” nhằm tìm kiếm, khai thác và nắm bắt các cơ hội của thị trường, vượt qua thách thức trong điều kiện kinh tế còn khó khăn. Với tầm nhìn toàn cảnh, rộng hơn, sâu hơn, Bảo Việt tin tưởng rằng mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng sẽ luôn có cơ hội cho sự phát triển, thành công, hạnh phúc và thịnh vượng.

Dưới đây là bài phỏng vấn ông Trần Trọng Phúc - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt trên Đặc san toàn cảnh thị trường bảo hiểm Việt Nam.

 

Kinh tế vĩ mô năm 2013 được đánh giá là vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Xin ông chia sẻ nhận định về những cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế, đặc biệt đối với lĩnh vực bảo hiểm?

Năm 2013 được dự báo là tiếp tục khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam. Những động lực cho tăng trưởng của thị trường bảo hiểm như tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, tiêu dùng, đầu tư của Nhà nước và tư nhân đều sụt giảm, tăng rủi ro đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp trì trệ. Những khó khăn của nền kinh tế ảnh hưởng rất lớn tới nhu cầu và khả năng chi trả cho bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt đối với khu vực khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các dự án đầu tư của Nhà nước. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, kinh tế khó khăn tác động trực tiếp đến thu nhập người dân, làm giảm nhu cầu và khả năng chi trả cho bảo hiểm. Khó khăn trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ không chỉ là vấn đề tăng trưởng khai thác mới, mà còn là vấn đề duy trì các hợp đồng đã có.

Thị trường bảo hiểm cũng cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn với 58 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 15 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm. Con số này còn có thể tiếp tục tăng với sự gia nhập của các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt khiến các doanh nghiệp phải hạ phí bảo hiểm. Việc chạy đua doanh thu khiến nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phải chấp nhận rủi ro, dẫn đến mức bồi thường cao là những nguy cơ về hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm.  

Tuy nhiên, với tình hình như hiện nay, tôi cho rằng vẫn có những cơ hội cho phát triển. Ví dụ như trong báo cáo Triển vọng ngành bảo hiểm Việt Nam của BMI (Bussiness Monitor International) công bố hồi tháng o3/2013, Tổ chức này cũng đưa ra dự báo khả quan về ngành bảo hiểm Việt Nam, với ước tính tăng trưởng năm 2013-2017 là khoảng 15%/năm. Tôi cho rằng những dự báo này là có cơ sở. Trong lĩnh vực bảo hiểm, mặc dù lĩnh vực khách hàng doanh nghiệp bị cạnh tranh mạnh, song nhu cầu bảo hiểm trong khu vực dân cư vẫn còn rất tiềm năng. Với khoảng 90 triệu dân, kinh tế Việt Nam được nhận định là đang trong quá trình phát triển, thì cơ hội để ngành bảo hiểm phát triển là không nhỏ. Tỷ lệ sử dụng bảo hiểm nhân thọ chưa đến 5%, trong khi tại nhiều quốc gia khu vực là 10-20% dân số sử dụng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, chưa kể đến các lĩnh vực như bảo hiểm hưu trí tự nguyện cũng chưa được triển khai; ngoài ra, một số sản phẩm thuộc nhóm bảo hiểm con người cũng có cơ hội phát triển hơn nữa. Trong khó khăn, sẽ luôn có cơ hội cho các doanh nghiệp có đầu tư nền tảng tốt, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, có một chiến lược kinh doanh phù hợp và biết nắm bắt cơ hội.

 

Với nhận định như vậy, Bảo Việt đã chuẩn bị gì cho giai đoạn phát triển tiếp theo, thưa ông?

Kể từ khi IPO vào năm 2007, Tập đoàn Bảo Việt đã phối hợp hiệu quả với cổ đông HSBC tập trung đổi mới các yếu tố nền tảng, làm cơ sở cho phát triển vững chắc và dài hạn, bao gồm quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực, tài chính, công nghệ thông tin, thống nhất về thương hiệu, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực kinh doanh chính.

Với việc kiên định chiến lược phát triển vững chắc và dài hạn, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững, luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua hàng năm. Trong giai đoạn 2008-2012, Tập đoàn đạt mức tăng trưởng tổng tài sản bình quân hơn 15%/năm, tăng trưởng vốn chủ sở hữu hơn 10%/năm, tăng trưởng doanh thu 14,6%/năm, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân 10%/năm, chi trả cổ tức hàng năm giai đoạn 2007 - 2012 ổn định ở mức 11-12%.

Đặc biệt, nhà đầu tư quan tâm đến Báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) sẽ thấy, tổng thu nhập thực tế của Tập đoàn trong năm 2012 lên tới hơn 2.646 tỷ đồng. Đây là con số phản ánh chân thực nhất tính hiệu quả sinh lợi của toàn bộ các tài sản của Tập đoàn trong 1 năm, là cơ sở để Tập đoàn có thể ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong thời gian tới.

Với những nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong 5 năm sau cổ phần hóa, Bảo Việt định hướng tiếp tục hoàn thiện nền tảng hiện có và trên cơ sở đó thực hiện chiến lược phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và chuyển đổi mô hình kinh doanh trong thời gian tới.

 

Vậy đó có phải là lý do Bảo Việt đưa ra khẩu hiệu “Expanding your vision - Mở rộng tầm nhìn” trong năm 2013?

Năm 2013 là năm bản lề thực hiện chiến lược 5 năm 2011 - 2015. Trên cơ sở những thành công của giai đoạn thực hiện chiến lược “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới”, kể từ 2013 sẽ là một giai đoạn chiến lược tiếp theo để Bảo Việt tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Chính sách của Tập đoàn là, song song với việc củng cố nền tảng hoạt động vững chắc là việc mở rộng hoạt động trên cơ sở lĩnh vực cốt yếu để tăng năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tăng trưởng.

Trong năm 2013, cùng với việc tiếp tục duy trì hợp tác với HSBC, Tập đoàn Bảo Việt có thêm sự hợp tác chuyển giao công nghệ của cổ đông chiến lược Sumitomo Life. Sumitomo Life là công ty bảo hiểm nhân thọ lớn, có hơn 100 năm kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Nhật Bản - một thị trường bảo hiểm lớn thứ 2 thế giới. Với thế mạnh của mình, Sumitomo Life cam kết hỗ trợ Bảo Việt trong bốn lĩnh vực: phát triển kênh phân phối, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, phát triển sản phẩm và quản lý chất lượng. Đó cũng chính là những lĩnh vực then chốt Bảo Việt đang tập trung thực hiện theo Định hướng chiến lược kinh doanh đến 2015. Vì vậy, với sự hợp tác của cổ đông chiến lược, Bảo Việt sẽ có thêm nguồn lực và sức mạnh để thực hiện chiến lược phát triển, phục vụ khách hàng và đáp ứng yêu cầu của các cổ đông.

Thông điệp “Mở rộng tầm nhìn” của Bảo Việt chú trọng vào việc tìm kiếm, khai thác và nắm bắt các cơ hội của thị trường, vượt qua thách thức trong điều kiện kinh tế còn khó khăn. Với tầm nhìn toàn cảnh, rộng hơn, sâu hơn, Bảo Việt tin tưởng rằng mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng sẽ luôn có cơ hội cho phát triển, thành công, hạnh phúc và thịnh vượng.
Chia sẻ bài viết qua: