Bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng


Ngày 27/3/2013, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép chấp thuận cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ từ 1.800 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng (tương đương gần 100 triệu Đôla Mỹ). Như vậy, Bảo hiểm Bảo Việt trở thành doanh nghiệp đứng đầu về quy mô vốn điều lệ trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Việc tăng vốn điều lệ lần này nằm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2015 của Bảo hiểm Bảo Việt, nhằm mục tiêu để doanh nghiệp này duy trì vị trí số một trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Cũng theo đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ nâng cao năng lực tài chính, nâng cao biên khả năng thanh toán, góp phần duy trì và nâng cao năng lực khai thác. Việc tăng vốn điều lệ cũng tạo điều kiện để Bảo hiểm Bảo Việt tăng khả năng giữ lại đối với các dịch vụ bảo hiểm có hiệu quả, từ đó tăng giá trị tuyệt đối của lợi nhuận sau thuế và dự kiến giữ được xu hướng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm sau cao hơn năm trước, tạo cơ sở vững chắc hơn để Bảo hiểm Bảo Việt hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra trong điều kiện môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn.

Là doanh nghiệp lâu đời nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với gần 50 năm hoạt động, mạng lưới hoạt động khắp các tỉnh, thành phố và trải dài tới quận, huyện trong cả nước, với chất lượng dịch vụ/chăm sóc khách hang hiện hữu ở mức uy tín cao, tới nay Bảo hiểm Bảo Việt luôn giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường cả về tiềm lực tài chính, doanh thu và thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Năm 2012, Bảo hiểm Bảo Việt chiếm 23.7% thị phần và là điểm sáng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam khi đạt tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2013 được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với năm 2012. Trước những thách thức không nhỏ, Bảo hiểm Bảo Việt đã gia tăng lợi thế, đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu bằng tốc độ tăng trưởng của thị trường, tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần ở mức khoảng 24% với doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2012, lợi nhuận trước thuế đạt gần 500 tỷ đồng.

Được biết, trước đó, vào cuối năm 2012, Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng.
Chia sẻ bài viết qua: