Tin cũ hơn

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững 2012 của Tập đoàn Bảo Việt đạt giải thưởng quốc tế


Vượt qua 6.000 báo cáo dự thi của các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, Tập đoàn Bảo Việt đã vinh dự giành 03 giải thưởng do Hiệp hội Truyền thông Chuyên nghiệp Hoa Kỳ (League of American Communication Professional - LACP) bình chọn, bao gồm: Giải Vàng cho Báo cáo thường niên tốt nhất trong Ngành, Top 10 Báo cáo thường niên Việt Nam tốt nhất, Giải Bạc cho Báo cáo phát triển bền vững.  
 
Ông Hoàng Việt Hà - Giám đốc Khối Hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Đây là năm thứ 3 liên tiếp Báo cáo thường niên của Tập đoàn Bảo Việt đạt Giải Vàng do LACP bình chọn. Cùng với Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững được trao giải Bạc là sự tôn vinh, ghi nhận của các nhà thẩm định, nhà đầu tư về hình thức, nội dung, tính chuẩn mực, sáng tạo và minh bạch trong công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt”. 
 
Năm thứ ba liên tiếp đạt Giải Vàng cho Báo cáo thường niên tốt nhất trong Ngành, Báo cáo thường niên của Tập đoàn Bảo Việt cho thấy sự đổi mới với những đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức. Các thông tin trong báo cáo được truyền tải một cách có hệ thống và đầy đủ hơn với những đánh giá, phân tích chuyên sâu nhằm cung cấp cho nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan cái nhìn toàn diện về hoạt động của Bảo Việt.
 
Ban Giám khảo LACP nhận xét: “Báo cáo đã gây ấn tượng ban đầu vô cùng mạnh mẽ đối với người đọc. Ý tưởng sáng tạo, thiết kế ấn tượng và đặc biệt là thông điệp được truyền tải mạch lạc xuyên suốt đã tạo nên một hình ảnh xuất sắc cho Báo cáo thường niên của Bảo Việt. Báo cáo thường niên năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt là một trong những báo cáo tốt nhất trong Ngành.
 
Tập đoàn Bảo Việt là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên thực hiện Báo cáo phát triển bền vững, đánh dấu bước đi tiên phong, thể hiện sự cam kết của Tập đoàn Bảo Việt trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững: “Chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan”. 
 
 
Xin vui lòng xem Báo cáo thường niên & Báo cáo phát triển bền vững năm 2012 tại đây: 
 Chia sẻ bài viết qua: