Tin cũ hơn

ỨNG DỤNG BAOVIET DIRECT BỔ SUNG TÍNH NĂNG MỚI - YÊU CẦU BỒI THƯỜNG SỨC KHOẺ THEO HỒ SƠ HIỆN CÓ


Tại bước: Tạo mới yêu cầu bồi thường 
Sau khi khai báo các thông tin và chụp ảnh bộ chứng từ >> Khách hàng có thể chọn ‘Đề nghị giải quyết theo chứng từ hiện có’
Bảo hiểm Bảo Việt sẽ không yêu cầu khách hàng bổ sung thêm chứng từ. Yêu cầu bồi thường sẽ được giải quyết dựa trên bộ chứng từ đã khai báo, theo các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm. 
Tại bước: Bổ sung chứng từ
Khách hàng sẽ được lựa chọn Bổ sung/Không bổ sung 
Yêu cầu bồi thường sẽ được giải quyết dựa trên bộ chứng từ đã khai báo, theo các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm. 
 
Lưu ý: 
- Bảo hiểm Bảo Việt giữ quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp bản gốc các chứng từ đã khai báo và xác minh các thông tin cần thiết để phục vụ việc giải quyết theo quy định của Pháp luật
- Tính năng nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trên app BaoViet Direct chỉ áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm đủ điều kiện được giải quyết bồi thường qua app.Chia sẻ bài viết qua: