Tin cũ hơn

Thông báo : Hướng dẫn chi trả đối với đơn thuốc điều trị ngoại trú trong hợp đồng Bảo hiểm Sức Khỏe


Thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 dẫn đến giãn cách xã hội kéo dài trên cả nước, trên tinh thần đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng - Bảo hiểm Bảo Việt đã thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho hồ sơ nghiệp vụ bảo hiểm y tế - sức khoẻ cho khách hàng có đơn thuốc được kê với các bệnh mãn tính cần điều trị dài ngày tối đa tới 02 tháng. Việc giải quyết quyền lợi này tuân thủ theo Công văn số 1445/BYT-KCB ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế V/v “Kê đơn, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19”. Tuy nhiên, ngày 15/5/2020 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có Công văn số 2676/CV-BCĐQG V/v “Hướng dẫn tạm dừng việc cấp thuốc tối thiểu 02 tháng và tối đa 03 tháng”. 
 
Do vậy, để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Bảo hiểm Bảo Việt thông báo về việc áp dụng giải quyết quyền lợi bảo hiểm hồ sơ nghiệp vụ bảo hiểm y tế - sức khoẻ sẽ đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của BYT “Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú” - Trong đó có quy định về việc số lượng thuốc cho đơn thuốc ngoại trú được kê đủ sử dụng nhưng tối đa không quá 30 ngày.
 
Cụ thể, Điều 4, Nguyên tắc kê đơn thuốc, Mục 5 quy định: “Số lượng thuốc được kê thực hiện theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do BYT ban hành (hoặc do Hội đồng thuốc và điều trị của cơ sở KCB ban hành trong trường hợp BYT chưa ban hành), đủ sử dụng nhưng tối đa không quá 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại các điều 7, 8 và 9 Thông tư này”. (Điều 7, 8, 9 là các quy định về Kê đơn thuốc gây nghiện, Kê đơn thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thư hoặc người bệnh AIDS, Kê đơn thuốc hướng thần, thuốc tiền chất)
 
Hướng dẫn cụ thể như sau: (1) Đối với Các Hợp đồng bảo hiểm có các điều khoản riêng cụ thể V/v kê đơn thuốc/thời gian sử dụng thuốc, áp dụng theo quy định tại Hợp đồng bảo hiểm. (2) Đối với các Hợp đồng bảo hiểm còn lại, áp dụng chi trả đơn thuốc được kê đủ sử dụng nhưng tối đa không quá 30 ngày. 
 
Bảo hiểm Bảo Việt  xin trân trọng thông báo và mong nhận được sự hợp tác/thông hiểu từ Quý khách hàng!
 Chia sẻ bài viết qua: