Tin cũ hơn

BẢO VIỆT AN PHÚ KÝ KẾT HỢP TÁC HIỆP HỘI CÁC DN KHU CN TP HỒ CHÍ MINH TẠI HỘI THẢO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


Sáng ngày 27/10/2023, Bảo Việt An Phú tham dự chương trình Hội thảo 'Doanh nghiệp sản xuất và xu thế phát triển bền vững', đồng thời ký hợp tác với Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh (HBA).

Với định hướng phát triển hội nhập trong hệ sinh thái khu công nghiệp - khu chế xuất TP Hồ Chí Minh, Bảo Việt An Phú đã ký kết hợp tác kinh doanh với Hiệp hội HBA nhằm cung cấp các giải pháp đối với nguồn nhân lực và tài sản của doanh nghiệp thông qua các chương trình bảo hiểm: tài sản, kỹ thuật, trách nhiệm, sức khỏe,… cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chương trình ký kết hợp tác tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp thành viên của hai bên phối hợp trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm, phù hợp với năng lực, quy mô các nội dung hợp tác được triển khai thống nhất.

Hiện nay, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến các hoạt động mang tính bền vững, trong đó có việc áp dụng các tiêu chí ESG: môi trường – xã hội – quản trị doanh nghiệp. Phát triển bền vững không còn là khẩu hiệu mà đang thực sự trở thành xu thế tất yếu, là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phát triển bền vững và chia sẻ câu chuyện doanh nghiệp về phát triển bền vững.

 
Chia sẻ bài viết qua: