Skip to main content

trang chủ Sản phẩm dịch vụ Dịch vụ Quản lý và Khai thác tòa nhà

Dịch vụ Quản lý và Khai thác tòa nhà

Là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm – Bảo Việt, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt được thành lập trên cơ sở tổng hợp các nguồn lực tài chính, con người, chức năng, nhiệm vụ và những thành tựu to lớn trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng của Tập đoàn Bảo Việt, nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư, xây dựng để phát huy hơn nữa vị thế, vai trò của một Tập đoàn Nhà nước trong nền kinh tế quốc gia.

Sản phẩm và Dịch vụ

Đầu tư bất động sản

Thực hiện đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản để hình thành nguồn tài sản, khai thác cho thuê; thi công xây lắp, cải tạo sửa chữa tòa nhà trụ sở làm việc của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong phạm vi cả nước

Sau hơn 10 năm hoạt động, Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt đã xây dựng được bộ máy hoạt động chính trong 3 lĩnh vực: kinh doanh đầu tư bất động sản; Khai thác và dịch vụ quản lý bất động sản và quản lý dự án. Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt đã xác định rõ lĩnh vực khai thác và quản lý bất động sản là một trong những mục tiêu kinh doanh chính nằm trong định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới và sẽ đẩy mạnh xây dựng các kế hoạch để đạt được mục tiêu này. Đồng thời Công ty Đầu tư Bảo Việt luôn tập trung gia tăng giá trị doanh nghiệp tại “Đề án hợp lực BAOVIET” cũng như đầu tư trọng tâm vào cơ sở hạ tầng; sử dụng hiệu quả quỹ đất; Khai thác – Hợp tác với các đối tác bán lẻ dịch vụ.

Khẳng định vị thế

Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt (BVInvest) là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, hoạt động theo luật doanh nghiệp. BVInvest được thành lập trên cơ sở tổng hợp các nguồn lực tài chính, con người, chức năng, nhiệm vụ và những thành tựu to lớn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Tập đoàn bảo Việt với bề dày lịch sử trên 55 năm qua. Với mục tiêu chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư, xây dựng nhằm phát huy hơn nữa vị thế, vai trò của một tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu trong nền kinh tế quốc dân.


368
Tỷ
đồng

Tổng doanh thu năm 2022

9,4
Tỷ
đồng

Lợi nhuận sau thuế 2022


Thông tin tóm tắt


 • Tên giao dịch

  Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt
  Tiếng Anh: Baoviet Investment One Member Limited Liability Company - BVINVEST

 • Trụ sở chính

  71 Ngô Sĩ Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

 • Vốn điều lệ

  100 tỷ đồng

 • Điện thoại

  (84.4) 3732 6868

 • Fax

  (84.4) 3732 5858