• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Giải thưởng và danh hiệu năm 2019

  • Top10 Báo cáo thường niên tốt nhất của nhóm Large Cap (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
  • Top5 Báo cáo quản trị công ty tốt nhất của nhóm Large Cap (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
  • Giải Nhất hạng mục giải Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
  • Top 14 Báo cáo Phát triển bền vững xuất sắc nhất thế giới (LACP).
  • Giải Vàng Báo cáo Phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành Tài chính - Bảo hiểm (LACP)
  • Top 10 “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2019” lần thứ 4 liên tiếp (VCCI)
  • Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2019 (Forbes Việt Nam)
  • Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019 (Forbes Việt Nam)


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube