• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Đối tác chiến lược


Công ty Bảo hiểm Nhân thọ SumitomoCông ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản về thị phần doanh thu phí và tổng tài sản. Sumitomo Life có lịch sử trên 100 năm phát triển.

Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nướcTổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc thị trường.


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube