• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tập đoàn Bảo Việt năm 2012
Công bố thông tin

Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tập đoàn Bảo Việt năm 2012
11.04.2012 - 11:24

+++ Đại hội đồng Cổ đông là một sự kiện chỉ dành riêng cho các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt+++

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt trân trọng kính mời các Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012. Chi tiết như sau:

  • Thời gian: 08 giờ 00, thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2012.
  • Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.


Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

1.Thư mời họp;

2.Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và

3.Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

 

1. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý Cổ đông có thể nhận tài liệu tại:

 Ban Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Bảo Việt

 Tầng 4, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (84.4). 3928 9999 

>> Cổ đông cũng có thể tải các tài liệu tại đây

 

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền về Ban Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Bảo Việt trước 17h00, ngày 20/4/2012.

>> Tải mẫu giấy ủy quyền tại đây

Trong trường hợp Quý Cổ đông không có người dự Đại hội thay, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị.

>> Tải mẫu giấy ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị tại đây

Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền đã hoàn tất có chữ ký tới:

Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2012
Ban Quan hệ Công chúng, Tập đoàn Bảo Việt
Tầng 4, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Fax: (84.4) 3928 9609


+ + + Xin vui lòng liên hệ với Ban Quan hệ Công chúng Tập đoàn Bảo Việt nếu như gần đây Quý Cổ đông đã chuyển nhà hoặc có thông tin chi tiết liên lạc mới + + +FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube