• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi nhân viên Công bố thông tin
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt thông báo thay đổi nhân viên Công bố thông tin
16.11.2010 - 03:50

 Tập đoàn Bảo Việt trân trọng thông báo về việc thay đổi người được Ủy quyền làm Nhân viên công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2010.

Ông Lê Hải Phong – Giám đốc Tài chính là Người công bố thông tin của Tập đaòn Bảo Việt thay cho Ông Phạm Khắc Dũng kể từ ngày 15/11/2010 theo Giấy ủy quyền số 1389/2010/TĐBV-TKTĐ ban hành ngày 05/11/2010.

Liên hệ: - Số điện thoại : (84 – 4) 3928 9999

- Số Fax : (84 – 4) 3928 9609

- Email : congbothongtin@baoviet.com.vn

QHCC


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube