• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
21.11.2019 - 05:12

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu và đường link kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube