• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH) công bố Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
16.05.2017 - 04:47

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Thông báo mời họp và đường link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube