Page 30 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 30

NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
Sự phát triển công nghệ tài chính (Fintech) đã khiến nhu cầu dần thay đổi, các doanh nghiệp cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng thúc đẩy sự ra đời các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính đã mở ra một kỷ nguyên mới trong công nghệ tài chính, một xu hướng tất yếu làm thay đổi các dịch vụ tài chính ngân hàng truyền thống sang kỹ thuật số.
Xu hướng Fintech đã đem đến rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, các công ty khởi nghiệp, các ngân hàng, tổ chức tài chính một mô thức mới trong kinh doanh. Với hướng tiếp cận về sự đổi mới và phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng trong thời kỳ cách mạng 4.0, bài viết gợi ý một số định hướng để phát triển Fintech trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam.
PHÁT TRIỂN
 TS. Huỳnh Thị Hương Thảo
Khoa Tài chính Kế toán,
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM
 CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH
30
TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
Quá trình phát triển của Fintech
Fintech (Financial Technology - công nghệ tài chính) là ứng dụng các sáng tạo công nghệ trong hoạt động và dịch vụ tài chính. Khách hàng chiến lược, đối tác của Fintech rất đa dạng, có thể là ngân hàng (NH), công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính truyền thống và ngay cả người tiêu dùng trực tiếp. Về cơ bản, ngoài những dịch vụ thông thường như thanh toán, cho vay, chuyển tiền, Fintech còn cung cấp các dịch vụ trải rộng hơn như gọi vốn cộng đồng (crowd-funding), cho vay ngang cấp (P2P - peer to peer lending), tư vấn tài chính cá nhân (Personal Finance), công nghệ bảo hiểm (InsureTech), tiền tệ số (Crypto Blockchain), quản trị dữ liệu (Data Management) ....
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
       
   28   29   30   31   32