Page 28 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 28

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
    sự phổ biến của Mobile Money tại các nước nghèo và các nước đang phát triển, công nghệ di động đã làm tăng khả năng tiếp cận cũng như sử dụng bảo hiểm của những người có thu nhập thấp. Các công ty bảo hiểm và các đối tác trung gian đang tăng cường thử nghiệm với công nghệ di động để thiết kế và tiếp thị các sản phẩm bảo hiểm ngày càng tốt hơn cho khách hàng nghèo. Mạng di động được sử dụng như một kênh phân phối bảo hiểm vi mô với mức độ thành công lớn.
Theo Hiệp hội GSMA, Mobile money dễ dàng tiếp cận với người dân vẫn là chìa khóa để gia tăng độ phủ sóng về số lượng tài khoản. Mobile Money cung cấp cách thức thuận tiện và đáng tin cậy để chuyển từ tiền mặt sang các giá trị mang tính kỹ thuật số và ngược lại.
  28
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
Năm 2019, 176 tỷ USD tổng giá trị giao dịch nộp tiền mặt đã được số hóa bởi các nhà cung cấp Mobile Money trên toàn cầu. Số lượng cửa hàng cung cấp Mobile Money đã tăng gần gấp ba lần trong những năm qua, đạt 7,7 triệu vào năm 2019.
Các cửa hàng đại lý Mobile Money ở nông thôn và các khu vực khó tiếp cận là công cụ để mở rộng phạm vi tài chính bởi họ cung cấp phạm vi địa lý rộng hơn so với các kênh khác. Một đại lý chuyển tiền di động có phạm vi tiếp cận gấp 07 lần máy ATM và gấp 20 lần phạm vi tiếp cận của các chi nhánh ngân hàng.
   


   26   27   28   29   30