Page 26 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 26

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
 Mobile Money – Cơ hội tiến tới triển khai bảo hiểm vi mô tại Việt Nam
Việc triển khai thành công Mobile Money là nền tảng để thực hiện các chương trình xã hội như tài chính vi mô, bảo hiểm vi mô, hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân đến tận tay người dân trong các chương trình xóa đói giảm nghèo, hay trả nợ góp hàng tháng, hỗ trợ thiên tai lũ lụt hoặc các đối tượng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, Mobile Money rất thuận tiện trong những trường hợp khẩn cấp như có người đau ốm, khi ngân hàng hết giờ giao dịch, mạng lưới ATM thì có hạn. Việt Nam thường xuyên bị lũ lụt ở miền Trung, một số vùng miền núi phía Bắc, khi đó, Mobile Money có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quyên góp ủng hộ thiên tai lũ lụt. Ở những nước có địa hình khó đi (có nhiều đảo, sa mạc) như Phillipines, Indonesia và các nước châu Phi, Mobile Money là dịch vụ góp phần to lớn trong việc giải quyết những khó khăn về khoảng cách địa lý. Ngoài ra đối với những nước có lượng kiều hối chuyển về nhiều thì dịch vụ Mobile Money rất có điều kiện phát triển.
Tìm hiểu về bảo hiểm vi mô – Thực trạng triển khai trên thế giới
  26
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
      24   25   26   27   28