Page 27 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 27

 “Bảo hiểm vi mô” là các sản phẩm bảo hiểm có số tiền bảo hiểm nhỏ, mức phí bảo hiểm thấp, quyền lợi cơ bản hướng tới các cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình, cá nhân có thu nhập thấp nhằm đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và bảo vệ trước những rủi ro có thể xảy ra liên quan đến tính mạng, sức khỏe và tài sản, theo nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi về bảo hiểm.
Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên Hiệp Quốc, các sản phẩm bảo hiểm vi mô càng đơn giản, dễ hiểu càng dễ triển khai thành công. Bảo hiểm liên quan đến tín dụng (Credit life) là sản phẩm phổ biến nhất và dễ triển khai thành công nhất, thường là điểm khởi đầu của các công ty bảo hiểm vi mô.
Tại Ấn Độ và Kenya, các công ty bảo hiểm đã thành công trong việc triển khai sản phẩm bảo hiểm vi mô kết hợp. Sản phẩm bảo hiểm vi mô kết hợp bao gồm nhiều
quyền lợi trong một sản phẩm, có thể được bảo hiểm bởi các nhà bảo hiểm khác nhau. Bảohiểmvimôkếthợpsẽlàcơchếbảovệ hiệu quả cho người nghèo nếu được thiết kế đơn giản và dễ hiểu.
Hiện tại, các công ty bảo hiểm trên toàn thế giới đã mở rộng số lượng sản phẩm bảo hiểm vi mô, cung cấp khá nhiều dòng sản phẩm bao gồm bảo hiểm nhân thọ, credit life, sức khỏe, tài sản, tai nạn cá nhân, bảo hiểm thời tiết & thiên tai, bảo hiểm vật nuôi, cây trồng... trong đó, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và credit life chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Thị trường bảo hiểm vi mô toàn cầu đang được thúc đẩy bởi ngành bảo hiểm đang phát triển và số hóa nhanh chóng, đảm bảo tính minh bạch giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ. Nhờ sự đổi mới và công nghệ, bảo hiểm vi mô ngày nay không còn là một thị trường ngách. Với sự phát triển của công nghệ di động ngày này, đặc biệt là
   www.baobiet.com.vn
27
 


   25   26   27   28   29