Page 29 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 29

  Tại Việt Nam, bảo hiểm vi mô được triển khai bởi cả các công ty bảo hiểm và tổ chức chính trị - xã hội từ những năm 2008. 03 DNBH là Prudential, Manulife và Dai-ichi cung cấp sản phẩm dành riêng cho người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, việc triển khai trong thời gian qua không đạt hiệu quả. Prudential và Dai-ichi đã ngừng triển khai sản phẩm này.
Đến nay, thị trường bảo hiểm vi mô ở Việt Nam mới manh nha hình thành với một số sản phẩm bảo hiểm như: Bảo hiểm du lịch bán kèm theo vé máy bay (từ 20.000 đồng cho một chuyến nội địa hay tối thiểu trên 80.000 đồng cho một chuyến bay quốc tế); Bảo hiểm tai nạn cá nhân 2.000 đồng/cuốc xe (Chubb hợp tác với Grab); Gói Bảo hiểm tai nạn PRU-BẢO VỆ 24/7 (Prudential hợp tác với Grab); các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, tai nạn, du lịch, tài sản, xe (các DNBH như PTI, Bảo Long, Bảo Việt, VBI, Prudential hợp tác với Viettel phân phối qua ứng dụng Viettelpay và đang nghiên cứu triển khai qua dịch vụ mobile money).
Chính phủ đang dự thảo Nghị định về hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội. Theo tờ trình của Chính phủ, hiện chỉ duy nhất có Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thuộc các tổ chức chính trị - xã hội đang thực hiện thí điểm bảo hiểm vi mô ở 12 tỉnh, thành phố với 2 sản phẩm: Tương trợ vốn vay; tương trợ y tế và nhân thọ. Đối tượng tham gia chủ yếu là thành viên của tổ chức tài chính vi mô tình thương. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng chưa nên ban hành Nghị định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời yêu cầu Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, xem xét, bổ sung các quy định cần thiết về bảo hiểm vi mô trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm.
Hiện nay, ở Việt Nam còn một tỷ lệ không nhỏ người dân chưa có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ tiện ích tài chính - ngân hàng - bảo hiểm (35% người dân sống ở nông thôn trên tổng số 96 triệu người dân) nhưng mật độ thuê bao di động thì đã đạt tỷ lệ trên 100% từ nhiều năm qua. Tính đến tháng 1/2020, Việt Nam có hơn 145,8 triệu kết nối mạng dữ liệu di động. Việt Nam được đánh giá là có tốc độ tăng trưởng người sử dụng điện thoại di động và mạng Internet vào loại nhanh nhất trên thế giới trong 5 năm gần đây, nên có tiềm năng lớn về phát triển Mobile Money. Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 316 phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) đã mở ra cơ hội mở rộng triển khai bảo hiểm vi mô cho các công ty bảo hiểm.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
 1. GSMA Report: The state of mobile money 2020, Global System for Mobile Communications, https://www.paymentscardsandmobile.com/ gsma-report-the-state-of-mobile-money-2020/
2. Lợi ích và thách thức của Mobile-Money, TTXVN, https://infographics.vn/loi-ich-va-thach- thuc-cua-mobile-money/19531.vna
3. Mobile phones and microinsurance, ILO’s Microinsurance Innovation Facility, http://www. impactinsurance.org/sites/default/files/MP26%20 v3.pdf
4. Một số hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, TTXVN, https://infographics.vn/ mot-so-hinh-thuc-thanh-toan-khong-dung-tien- mat-tai-viet-nam/19512.vna
5. State of the Industry Report on Mobile Money, GSMA, https://www.gsma.com/sotir/wp-content/ uploads/2020/03/GSMA-State-of-the-Industry- Report-on-Mobile-Money-2019-Full-Report.pdf
6. The Landscape of Microinsurance 2020, Microinsurance Network, https:// microinsurancenetwork.org/resources/ resource-13621
T7. Thí điểm dịch vụ Mobile-Money trong 2 năm, TTXVN, https://infographics.vn/thi-diem-dich-vu- mobile-money-trong-2-nam/19498.vna
8. Thống kê Internet Việt Nam 2020, VNETWORK, https://vnetwork.vn/news/thong- ke-internet-viet-nam-2020
  www.baobiet.com.vn
29
 TRIỂN VỌNG BẢO HIỂM VI MÔ TẠI VIỆT NAM
                                       


   27   28   29   30   31