Page 32 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 32

NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
 Các công ty Fintech hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực tài chính. Khách hàng là người sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính nói chung. Với các ứng dụng công nghệ mới, khách hàng là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ cạnh tranh giữa các công ty, định chế tài chính cũng như từ những tiện ích công nghệ mới mang lại.
Fintech được bắt nguồn từ đầu những năm 1990, do Citigroup khởi xướng được gọi là “Hiệp hội Công nghệ Dịch vụ Tài chính” với mục đích tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác về công nghệ. Lĩnh vực Fintech ở Việt Nam xuất
hiện vào năm 2008 với 9 đơn vị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và đến tháng 10/2019, con số doanh nghiệp này đã tăng lên thành 154. Tuy chỉ mới hình thành hơn 10 năm qua nhưng các sản phẩm Fintech đã thay đổi các phương thức giao dịch truyền thống. Những dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ mang lại nhiều tiện ích, mở ra tiềm năng lớn trong việc nâng cao khả năng tiếp cận tài chính, chất lượng dịch vụ cũng tăng lên rõ rệt bởi độ chính xác và nhanh nhạy của những phần mềm thông minh thực sự vượt trội so với con người.
Một số lĩnh vực hoạt động của các công ty Fintech tại Việt Nam
 STT
Lĩnh vực hoạt động
Công ty
1 Thanh toán (di động)
2 Cho vay
3 Chuyển tiền
4 Quản lý tài chính cá nhân
5 Gọi vốn (Crowdfunding)
6 Blockchain
7 Quản lý POS
8 Quản lý dữ liệu
9 So sánh thông tin
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
Senpay, NganLuong, ZingPay, BaoKim, 123Pay, WebMoney, Cyberpay, VinaPay, VN- Pay, SohaPay, Moca, Vimo, Payoo, OnOnPay, Momo, FPT, 1Pay, 2C2P, VTPay, OnePay, VTCPay, BankPlus, BaovietPay...
TrustCircle, Loanvi, Tima ...
Matchmove, Remittance Hub, Cash2vn, Nodestr ... Mobivi, kiu, Money Lover, Timo ...
FundStart, Comicola, Betado, Firststep ...
VBTC Bitcoin, Copyrobo, Cardano Labo, Bitcoin Vietnam... SoftPay, Hottab, ibox ...
TrustingSocial, CircleBii ...
BankGo, gobear ...
                                                  32
Nguồn: Fintech News (2017)
  


   30   31   32   33   34