Page 12 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 12

 DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
 VÍ ĐIỆN TỬ BƯỚC CHUYỂN MẠNH MẼ TRONG QUY TRÌNH THANH TOÁN VÀ CƠ HỘI PHÂN PHỐI BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN TRONG TƯƠNG LAI
    12
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
Minh Trường
Đại dịch Covid-19 đã làm tăng sự phụ thuộc của xã hội vào các nền tảng kỹ thuật số - từ gặp gỡ qua các phần mềm kết nối đến mua hàng trực tuyến.
Đại dịch cũng đã thúc đẩy việc sử dụng thanh toán kỹ thuật số, với nhiều nhà bán lẻ không chấp nhận tiền mặt vì nó được coi là một rủi ro sức khỏe so với sử dụng các phương pháp không tiếp xúc. Người tiêu dùng không chỉ sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ không tiếp xúc mà chuyển sang sử dụng các ứng dụng thanh toán qua điện thoại di động và các thiết bị thông minh khác.
   


   10   11   12   13   14