Page 11 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 11

 Chúng ta hy vọng, với sự quyết tâm
của doanh nghiệp bảo hiểm, sự ủng hộ của cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam sẽ nhanh chóng vươn mình chuyển đổi trong kỷ nguyên số, nâng chất lượng sản phẩm dịch vụ
lên một tầm cao mới.
   www.baobiet.com.vn
11
 

   9   10   11   12   13