Page 10 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 10

 DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Ở Việt Nam chưa xuất hiện những Insurtech trung gian bảo hiểm như sàn thương mại điện tử bảo hiểm, các ứng dụng hay cổng thông tin so sánh, tư vấn sản phẩm dịch vụ bảo hiểm khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm dịch vụ bảo hiểm phù hợp nhất, tối ưu nhất với mình trong một rừng các sản phẩm bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm. Đây là một hạn chế của
thị trường và thiết nghĩ thời gian tới đây nếu có những Insurtech đầu tư vào lĩnh vực này thì sẽ mang lại lợi ích to lớn cho người dân. Chúng ta cũng chưa thấy xuất hiện những mô hình bảo hiểm ngang hàng (P2P) tại thị trường.
  10
Nhìn chung, các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam đã có những chuyển đổi trong kỷ nguyên số, mặc dù còn chậm so với các thị trường đã phát triển khác. Khối nhân thọ, với đa số các doanh nghiệp bảo hiểm là công ty nước ngoài, với những lợi thế từ sự hỗ trợ và kinh nghiệm của công ty mẹ, đã có những bước đi nhanh hơn khối phi nhân thọ.
Đại dịch Covid-19 với những hạn chế về tiếp xúc trực tiếp, những thay đổi về chính sách (công nhận giao dịch điện tử là một kênh phân phối trong lĩnh vực bảo hiểm, công nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới)... sẽ là một cú hích khiến các doanh nghiệp bảo hiểm càng tập trung đẩy mạnh tốc độ chuyển đổi số.
Vẫn còn đó những trở ngại trên con đường số hóa của doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, như về công nghệ, về vốn, về những quy định hiện hành, về sự non trẻ và ít ỏi của những start up Insurtech, những khó khăn của việc số hóa sản phẩm bảo hiểm (vốn là những sản phẩm phức tạp, kinh doanh có điều kiện và bị ràng buộc bởi nhiều quy định pháp luật)... Để theo kịp được với xu thế và sự phát triển, đáp ứng được nhu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao của người dân trong kỷ nguyên số, doanh nghiệp
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
bảo hiểm Việt Nam phải chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới. Về phía Nhà nước, để hỗ trợ cho sự phát triển của bảo hiểm công nghệ, cần có những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hình thành và phát triển của những start up Insurtech, trong đó việc xây dựng khung khổ pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (regulatory sandbox) đối với bảo hiểm công nghệ với những quy định mềm dẻo và ít chặt chẽ hơn khung pháp lý hiện hành, sau đó có những tổng kết và điều chỉnh các quy định, chính sách phù hợp (giống như cách thức một số nước khác đã làm, ví dụ như Singapore) là một biện pháp nên thực hiện.
   
   8   9   10   11   12