Page 39 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 39

Bài viết đề xuất một số định hướng nhằm phát triển Fintech trong thời đại công nghệ 4.0 như sau:
1.
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG FINTECH
Hoàn thiện đầy đủ khung pháp lý, chính sách là yêu cầu quan trọng nhất hiện nay để phát triển hoạt động Fintech, cần thiết lập các quy tắc và quy định cho hệ sinh thái Fintech. Hệ sinh thái Fintech bao gồm: (i) Các công ty khởi nghiệp Fintech: các công ty này tác động đáng kể đến các dịch vụ tài chính do chi phí hoạt động thấp, chủ yếu cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân. (ii) Các nhà phát triển công nghệ: cung cấp nền tảng hạ tầng kỹ thuật như viễn thông, công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp Fintech. (iii) Các nhà quản lý chính sách: tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho Fintech. (iv) Khách hàng của Fintech: gồm cá nhân và tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ Fintech. (vi) Các tổ chức tài chính truyền thống: là các NH, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, nhà đầu tư mạo hiểm. Chính phủ cần bổ sung các quy định cụ thể về Fintech trong các văn bản luật để giải quyết các vấn đề về bảo mật, an ninh mạng, sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng đồng thời đưa ra các quy định về tiêu chuẩn bắt buộc của sản phẩm, mô hình kinh doanh, các loại hình hoạt động để các công ty Fintech hoạt động một cách minh bạch.
Nhà nước đầu tư hỗ trợ vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, truyền thông, quảng bá hoạt động Fintech cùng với tạo sự kết nối trong đầu tư, khai thác và hợp tác chặt chẽ giữa các công ty công nghệ, viễn thông, các công ty Fintech, NH, tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ Fintech theo hướng sẽ gia tăng sử dụng trí thông minh nhân tạo để có những ứng dụng tạo ra các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng, nhiều tiện ích, thay thế cho các sản phẩm, dịch vụ tài chính truyền thống, hướng vào công nghệ về dữ liệu lớn, mạng ngang hàng, nhận diện kỹ thuật số, công nghệ Blockchain, Robotics. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ thì phải tập huấn cho cán bộ công nhân viên và phải phổ biến đến người dân để họ cập nhật các thông tin dữ liệu nhanh chóng và đầy đủ mà không có cảm giác khó chịu vì bị làm phiền.
Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Fintech với các tổ chức tài chính ngân hàng truyền thống cũng như các doanh nghiệp cung cấp internet, thông tin... đảm bảo cho các bên phát huy được lợi thế về hạ tầng công nghệ, sản phẩm và dịch vụ tiện ích do Fintech cung cấp, khai thác được tiềm lực tài chính và số lượng khách hàng lớn từ các tổ chức tài chính truyền thống, mở rộng thêm quy mô hoạt động, gia tăng mức độ tiếp cận khách hàng, góp phần giảm thiểu chi phí, hướng đến đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của các công ty Fintech.
Trên cơ sở phát triển những sản phẩm Fintech chủ yếu là thanh toán và chuyển tiền, cần mở rộng các sản phẩm tiềm năng khác như quản lý tài chính, cho vay, tiết kiệm... nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đồng thời, tích cực quảng bá, phổ cập kiến thức về Fintech cũng như thông tin nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro trong giao dịch Fintech, từ đó giúp nhận biết những lợi ích từ ứng dụng công nghệ mà Fintech đem lại.
  2.
ĐẦU TƯ, HOÀN THIỆN KẾT CẤU CƠ SỞ HẠ TẦNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3.
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC BÊN
TRONG VIỆC CUNG ỨNG SẢN PHẨM FINTECH
4.
ĐA DẠNG HÓA
SẢN PHẨM VÀ PHỔ CẬP KIẾN THỨC VỀ FINTECH ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG
       TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. 2020 Fintech Vietnam Report and Startup Map, https://fintechnews.sg/45354/vietnam/2020-fintech-vietnam-report-and-startup- map, truy cập ngày 28/5/2021.
2. Nghiêm Thanh Sơn (2020), Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ tài chính tại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 3 năm 2020.
3. Nguyễn Văn Tâm (2018), Phát triển công nghệ tài chính tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức, Tạp chí Tài Chính, tháng 08/2018.
4. PwC (2019), Global FinTech Report 2019, https://www.pwc.com/gx/en/ industries/financial-services/assets/pwc-global-fintech- report-2019.pdf truy cập ngày 28/5/2021.
5. Vũ Cẩm Nhung và Lại Cao Mai Phương (2021), Fintech và xu hướng hợp tác với hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam, https://thitruongtaichinhtiente.vn/fintech-va-xu-huong-hop-tac-voi-he-thong-ngan-hang-thuong-mai-tai-viet-nam-33443.html, 28/5/2021.
    www.baobiet.com.vn
39
    37   38   39   40   41