Page 41 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 41

 API là viết tắt của Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng), là phần mềm trung gian cho phép nhiều ứng dụng giao tiếp với nhau. Mỗi khi sử dụng các ứng dụng, chẳng hạn như Facebook, hoặc các ứng dụng gửi tin nhắn tức thì hoặc kiểm tra thời tiết trên điện thoại, đồng nghĩa với việc bạn đang sử dụng API. Trong thời cách mạng công nghiệp 4.0, API giúp xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số và giúp khách hàng trải nghiệm thuận tiện hơn.
Ðơn cử như khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động, ứng dụng sẽ kết nối Internet và gửi dữ liệu tới máy chủ. Sau đó máy chủ lấy dữ liệu, diễn giải dữ liệu, thực hiện các hành động cần thiết và gửi dữ liệu trở lại thiết bị của bạn. Ứng dụng giải thích dữ liệu và hiển thị các thông tin đọc được cho bạn. Và nó được gọi là API.
API trở nên giá trị hơn, chiếm 1 phần lớn doanh thu của các doanh nghiệp. Các công ty lớn như Google, eBay, Alibaba, Amazon và Uber Grab chỉ là một vài trong số các công ty kiếm tiền từ API. Những gì “nền kinh tế API” đề cập đến là thị trường của API.
Hiện nay API hiện đại được bổ sung một số tính năng mới, làm cho nó trở lên hữu ích:
• Các API này được xử lý giống như các sản phẩm nhiều hơn là code. Chúng được thiết kế cho các đối tượng người dùng cụ thể (chẳng hạn như các nhà phát triển thiết bị di động), và có các phiên bản cho người dùng và duy trì vòng đời của nó.
• Vì các API được chuẩn hóa nhiều hơn nên vấn đề bảo mật và quản lý cũng nghiêm ngặt hơn, cũng như các vấn đề theo dõi và quản lý hiệu suất, quy mô.
• Giống như các sản phẩm phần mềm khác, API hiện đại cũng có vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) riêng từ thiết kế, thử nghiệm, xây dựng, quản lý và các phiên bản. Ngoài ra các API hiện đại cũng được ghi lại cho người dùng và các phiên bản.
Theo thống kê trên thực tế, vào đầu năm 2021 các doanh nghiệp đã cung cấp khoảng 50.000 API. Ngày nay các Công ty bảo hiểm hiện đang áp dụng API để tăng cường khả năng chuyển đổi số và cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Những sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự phát triển mạnh mẽ của thiết bị di động thông minh đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng API hơn nữa.
  Năm 2021 các doanh nghiệp đã cung cấp tới hơn
50.000
API
   www.baobiet.com.vn
41
 

   39   40   41   42   43