Nhảy đến nội dung

trang chủ Sản phẩm dịch vụ

Sản phẩm dịch vụ

Tổng quan hoạt động

Bảo Việt đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong vai trò là tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với các trụ cột: bảo hiểm, đầu tư, tài chính và ngân hàng.

Bảo hiểm Phi nhân thọ

Với bề dày 60 năm phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt luôn khẳng định là Doanh nghiệp bảo hiểm số 1, dẫn dắt, bao phủ thị trường phi nhân thọ.

Bảo hiểm Nhân thọ

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng trưởng hiệu quả và bền vững, song hành với nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

sản phẩm chính

Sản phẩm Dịch vụ Chứng khoán

BVSC đã liên tục nâng cao năng lực tài chính, củng cố hoạt động, phát triển công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ và trở thành công ty chứng khoán uy tín trên thị trường.

Sản phẩm Dịch vụ Quản lý Quỹ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt đã có sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô tài sản quản lý và mang lại kết quả đầu tư tốt cho danh mục của khách hàng.

Sản phẩm Dịch vụ Ngân hàng

Ngân hàng Bảo Việt là thành viên trẻ nhất của Tập đoàn Bảo Việt. Phát huy thế mạnh về mạng lưới, Ngân hàng Bảo Việt chú trọng phát triển các kênh phân phối và sản phẩm tiện ích...

Dịch vụ Quản lý và Khai thác tòa nhà

Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt được thành lập nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư, xây dựng để phát huy tối đa vị thế của Tập đoàn Bảo Việt trong nền kinh tế Việt Nam.