• Cỡ chữ
  • BVH : ,00
  • 0.00 (0.00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tin tức > Tin tức nội bộ > Công ty Đầu tư Bảo Việt tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016
Tin tức nội bộ

Công ty Đầu tư Bảo Việt tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016
21.07.2016 - 01:25


Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2016, Công ty Đầu tư Bảo Việt, đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tổng doanh thu 338 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 18.1 tỷ đồng.

Đại hội có sự tham gia của 100% Cổ đông có quyền dự họp, dưới sự điều khiển của Ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. 

Tại Đại hội, các Cổ đông đã được nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát Công ty.Năm 2015 là năm được đánh dấu nhiều biến động đối với công ty. Theo đó, tổng doanh thu đạt 303 tỷ đồng – đạt 103% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 4 tỷ đồng. Năm 2016, công ty Đầu tư Bảo Việt đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 338 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14,4 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã nhất trí thông qua nội dung kiện toàn cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Đầu tư Bảo Việt với việc bầu bổ sung ông Trần Quang – đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Vịnh Bắc Bộ và miễn nhiệm ông Vũ Thanh Tùng – đại diện Cổ đông ICT. 

Các cổ đông cũng đã tham gia thảo luận sôi nổi các vấn đề trên tinh thần xây dựng và phát triển. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các tờ trình mà HĐQT đưa ra với tổng số phiếu tán thành tuyệt đối 100%.

Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Đầu tư Bảo Việt năm 2016 đã kết thúc tốt đẹp trong sự đồng lòng của các Cổ đông về định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt .

Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt * Trụ sở chính: 71 Ngô Sĩ Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Trị sự : Ban Quan hệ Công chúng *Điện thoại: (84.4) 3732 6868 / 3732 6328- Fax: (84.4) 3732 5858
Ghi rõ nguồn "baoviet.com.vn/invest" khi sử dụng thông tin từ website này