• Cỡ chữ
 • BVH : ,00
 • 0.00 (0.00%)
Website của Bảo Việt
 • Chia sẻ
 • In trang này   
Trang chủ > Cơ hội nghề nghiệp > Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt: Cơ hội nghề nghiệp tại Trụ sở chính tại Hà Nội - tháng 05/2011
Cơ hội nghề nghiệp

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt: Cơ hội nghề nghiệp tại Trụ sở chính tại Hà Nội - tháng 05/2011
24.05.2011 - 05:53

I. CÁC YÊU CẦU CHUNG - Tuổi đời không quá 40. - Sức khoẻ tốt - Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện…

II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:
1. Trình độ chuyên môn:
- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập trong nước, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng (Bao gồm cả những sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp Đại học trong năm 2011). Cụ thể:
 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Học viện Tài chính
 • Đại học Thương Mại
 • Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Hà Nội: chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh
 • Đại học Hàng hải
- Các trường đại học nước ngoài chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán
2. Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C hoặc tương đương.
3. Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

III. CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. PHÒNG BẢO HIỂM CHÁY – KỸ THUẬT (04 NGƯỜI)


Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ (04 người)


Mô tả công việc: Nghiên cứu nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản, Kỹ thuật và Trách nhiệm, cập nhật và phân tích thông tin thị trường và nhu cầu khách hàng để đề xuất cơ chế, chính sách về sản phẩm, kênh phân phối phù hợp với nhu cầu và xu thế của thị trường; Hướng dẫn, hỗ trợ và chỉ đạo các công ty thành viên trong quá trình khai thác và quản lý các hợp đồng bảo hiểm Tài sản, Kỹ thuật và Trách nhiệm, bao gồm: tư vấn cho khách hàng, đánh giá rủi ro, lựa chọn rủi ro, chào phí, cấp đơn bảo hiểm/ ký kết hợp đồng bảo hiểm, quản lý và thực hiện hợp đồng; Hướng dẫn và hỗ trợ các công ty thành viên trong hệ thống về việc đào tạo và tập huấn nghiệp vụ.


2. PHÒNG BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI (02 NGƯỜI)

Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ (02 người)

Mô tả công việc: Nghiên cứu, cập nhật và phân tích thông tin thị trường và nhu cầu khách hàng đối với nghiệp vụ Xe cơ giới để đề xuất cơ chế, chính sách về sản phẩm, kênh phân phối phù hợp với nhu cầu và xu thế của thị trường; Nắm bắt, cập nhật và phân tích tình hình kinh doanh của các công ty thành viên về nghiệp vụ Xe cơ giới. Hướng dẫn, hỗ trợ và chỉ đạo các công ty thành viên trong quá trình khai thác bảo hiểm; Hướng dẫn và hỗ trợ các công ty thành viên trong hệ thống về việc đào tạo và tập huấn nghiệp bảo hiểm Xe cơ giới.


3. PHÒNG Y TẾ VÀ TAI NẠN CON NGƯỜI (02 NGƯỜI)

Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ (02 người)

Mô tả công việc: Nghiên cứu nghiệp vụ bảo hiểm Y tế, sức khỏe; Hỗ trợ các công ty thành viên trong việc đào tạo, tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ; Hỗ trợ các công ty thành viên trong việc đánh giá rủi ro, chào phí, cấp đơn, quản lý hợp đồng, quản lý khách hàng; Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro, các chính sách cạnh tranh; Nghiên cứu đề xuất phát triển thị trường, phát triển sản phẩm mới.


4. PHÒNG BẢO HIỂM TÀU THỦY (02 NGƯỜI)

4.1 Chuyên viên Khai thác Bảo hiểm (01 người)

Mô tả công việc: Nghiên cứu các quy tắc, điều khoản bảo hiểm, các quy định chung liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm và tàu thủy; Trực tiếp làm việc với các công ty tàu biển, môi giới, đại lý …để khai thác bảo hiểm; Cấp đơn bảo hiểm, theo dõi thu phí … Thu xếp giám định và giải quyết khiếu nại đối với các tàu tham gia bảo hiểm tại Trụ sở chính Tổng Công ty.

4.2 Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ (01 người)

Mô tả công việc: Nghiên cứu các quy tắc, điều khoản bảo hiểm, các quy định chung liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm và tàu thủy để hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai công tác bảo hiểm tàu thủy; Thống kê, theo dõi tình hình khai thác của các địa phương; Làm việc với Hội bảo hiểm, tái bảo hiểm để thu xếp tái bảo hiểm cho các tàu tham gia bảo hiểm; Nghiên cứu và đề xuất các chính sách về phát triển nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy.


5. PHÒNG BANCASSURANCE (01 NGƯỜI)

Chuyên viên phát triển kinh doanh (01 người)

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm hỗ trợ Cán bộ Phát triển sản phẩm và Quản lý khách hàng trong việc phát triển và khai trương ra mắt sản phẩm, đề xuất các sáng kiến marketing, quản lý khách hàng cùng với các ngân hàng đối tác và thực hiện các mục tiêu kinh doanh; Hỗ trợ việc bán hàng và hỗ trợ việc marketing của ngân hàng đối tác; Đưa ra những phân tích về khách hàng và tình hình kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như thu hút được khách hàng đảm bảo tính cạnh tranh cho sản phẩm và giữ vững thị phần


6. PHÒNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA (02 NGƯỜI)

6.1 Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm (01 người)

Mô tả công việc: Hướng dẫn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa cho các đơn vị thành viên; Hỗ trợ triển khai, vận hành phần mềm quản lý nghiệp vụ trên toàn hệ thống; Tham gia xây dựng và phát triển sản phẩm mới, chính sách quy định quản lý nghiệp vụ.

6.2 Chuyên viên Bồi thường (01 người)

Mô tả công việc: Hướng dẫn các vấn đề liên quan đến bồi thường bảo hiểm hàng hóa cho các đơn vị thành viên; Khiếu nại, đòi người thứ ba trong bảo hiểm hàng hóa; Điều phối giám định và tham gia xét bồi thường đại lý cho khách hàng nước ngoài.


7. PHÒNG TÁI BẢO HIỂM (02 NGƯỜI)

Chuyên viên Theo dõi Nhận - Nhượng Tái bảo hiểm (02 người)

Mô tả công việc: Thu xếp tái bảo hiểm tạm thời thị trường trong nước và quốc tế; Thu xếp hợp đồng tái bảo hiểm cố định; Thu hồi bồi thường từ các nhà tái bảo hiểm; Theo dõi thực hiện hợp đồng tái bảo hiểm; Thống kê nghiệp vụ.


8. PHÒNG BẢO HIỂM PHI HÀNG HẢI (02 NGƯỜI)

Chuyên viên Khai thác Bảo hiểm (01 người)

Mô tả công việc: Làm việc với nhân viên ngân hàng HSBC và khách hàng vay vốn để tư vấn về bảo hiểm tài sản; Xây dựng bản chào dịch vụ bảo hiểm tài sản; Cấp đơn bảo hiểm cho khách hàng; Theo dõi khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới.


9. VĂN PHÒNG (01 NGƯỜI)

Chuyên viên PR – Marketing (01 người)

Mô tả công việc: Lập kế hoạch Marketing & PR cho thương hiệu và các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ; Có khả năng viết các bài PR và chuẩn bị nội dung các tờ rơi, quản lý thiết kế hình ảnh trong các tài liệu, công cụ marketing; Làm việc với các nhà cung cấp để triển khai thực hiện các chương trình Marketing & PR được phê duyệt; Giao tiếp và làm việc, học và tham gia hội thảo bằng tiếng Anh trong lĩnh vực Marketing, PR với chuyên gia nước ngoài; Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, đánh giá sức mạnh thương hiệu, xây dựng bảng câu hỏi và tổ chức các chương trình khảo sát thị trường.


10. PHÒNG KIỂM TRA NỘI BỘ (01 NGƯỜI)

Chuyên viên Kiểm tra nội bộ (01 người)

Mô tả công việc: Xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm tra chi tiết cho từng đợt kiểm tra trên cơ sở đánh giá rủi ro, phù hợp với các tiêu chuẩn và quy trình kiểm tra nội bộ đã được phê duyệt. Trực tiếp thực hiện việc kiểm tra giám sát các đơn vị thành viên trong hoạt động điều hành kinh doanh, hoạt động tài chính, chấp hành điều lệ nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy định đối với hệ thống kiểm soát và quản trị của Bảo hiểm Bảo Việt. Đề xuất các khuyến nghị hợp lý giúp đơn vị hoàn thành các mục tiêu đề ra.


11. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (05 NGƯỜI)

11.1 Chuyên viên Tài chính Kế toán (02 người)

Mô tả công việc: Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi công tác tài chính kế toán của các đơn vị thành viên. Cụ thể: Hướng dẫn công tác tài chính kế toán trên cơ sở các quy định pháp luật, quy định nội bộ; Phân tích tình hình kinh doanh hàng tháng, quý, năm; Đánh giá việc lập kế hoạch kinh doanh hàng năm và theo dõi tình hình thực hiện; Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm.

11.2 Chuyên viên Tính toán Dự phòng - Actuary (01 người)

Mô tả công việc: Tập hợp dữ liệu nghiệp vụ (bồi thường, phí, tái bảo hiểm) từ các bộ phận và các nguồn dữ liệu khác nhau; Kiểm soát dữ liệu, đảm bảo dữ liệu đầy đủ và tin cậy (Cụ thể: Làm đầu mối giúp các bộ phận liên quan rà soát, đối chiếu, cân đối dữ liệu nghiệp vụ giữa các bộ phận, các nguồn; Hướng dẫn, hỗ trợ các đầu mối tập hợp dữ liệu nghiệp vụ tại các phòng ban, các công ty thành viên trong việc tập hợp dữ liệu nếu được yêu cầu; Thực hiện các bước kiểm tra dữ liệu nghiệp vụ về tổng quan và chi tiết); Tổng hợp dữ liệu nghiệp vụ; Đề xuất các giải pháp cải thiện quy trình tổng hợp dữ liệu nghiệp vụ; Nghiên cứu kiến thức chuyên ngành Actuary phục vụ cho công việc.

11.3 Chuyên viên Tài chính Đầu tư (02 người)

Mô tả công việc: Thu thập, phân tích các thông tin kinh tế vĩ mô, thông tin về thị trường tài chính; Phân tích, đánh giá các khoản đầu tư trái phiếu, tiền gửi, cho vay, bất động sản; Tham gia xây dựng các danh mục đầu tư; Theo dõi, đánh giá danh mục ủy thác đầu tư; Duy trì và phát triển quan hệ với các ngân hàng; Theo dõi, kiểm tra thực hiện quy chế đầu tư và quản lý vốn của công ty tại các doanh nghiệp khác; quản lý và báo cáo định kỳ về kết quả các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác; Tham gia đóng góp, xây dựng và chỉnh sửa các quy chế, quy trình về đầu tư.


12. PHÒNG NHÂN SỰ (02 NGƯỜI)

Chuyên viên Quản trị Nhân sự (02 người)

Mô tả công việc: Cập nhật, theo dõi tình hình công tác nhân sự tại các công ty thành viên; Thực hiện các công việc cụ thể về nhân sự (bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiền lương…) đối với các đối tượng cán bộ do Tổng Công ty quản lý của các đơn vị; Kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến lao động, tiền lương, luật lao động tại các công ty thành viên; Lập các báo cáo có liên quan đến công tác nhân sự.Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 01/6/2011 - 07/6/2011 (sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h).

Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, 35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin việc (yêu cầu viết tay);
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận)
- Bảng thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo hiểm Bảo Việt (tải về tại www.baoviet.com.vn, trang chủ của Bảo hiểm Bảo Việt hoặc mục Cơ hội nghề nghiệp), có dán ảnh.
- Các văn bằng, chứng chỉ (Bản photo không cần công chứng):

Chuyên viên PR – Marketing (01 người)

Mô tả công việc: Lập kế hoạch Marketing & PR cho thương hiệu và các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ; Có khả năng viết các bài PR và chuẩn bị nội dung các tờ rơi, quản lý thiết kế hình ảnh trong các tài liệu, công cụ marketing; Làm việc với các nhà cung cấp để triển khai thực hiện các chương trình Marketing & PR được phê duyệt; Giao tiếp và làm việc, học và tham gia hội thảo bằng tiếng Anh trong lĩnh vực Marketing, PR với chuyên gia nước ngoài; Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, đánh giá sức mạnh thương hiệu, xây dựng bảng câu hỏi và tổ chức các chương trình khảo sát thị trường.

 • Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học; bảng điểm các năm học ở trường hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (trong trường hợp mới tốt nghiệp năm 2011, chưa kịp nhận bằng).
 • Bản sao Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 • Bản sao giấy khai sinh, Giấy khám sức khỏe.
- 02 ảnh mới nhất cỡ 4x6 (Ghi rõ: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh);


Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt * Trụ sở chính: 71 Ngô Sĩ Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Trị sự : Ban Quan hệ Công chúng *Điện thoại: (84.4) 3732 6868 / 3732 6328- Fax: (84.4) 3732 5858
Ghi rõ nguồn "baoviet.com.vn/invest" khi sử dụng thông tin từ website này