• Cỡ chữ
 • BVH : ,00
 • 0.00 (0.00%)
Website của Bảo Việt
 • Chia sẻ
 • In trang này   
Trang chủ > Cơ hội nghề nghiệp > Tập đoàn Bảo Việt thông báo tuyển dụng tháng 3 năm 2013
Cơ hội nghề nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt thông báo tuyển dụng tháng 3 năm 2013
07.03.2013 - 01:21

Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp tại Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam? Bạn muốn có cơ hội để phát triển sự nghiệp, cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ thỏa đáng? Hãy gia nhập Bảo Việt để nắm bắt cơ hội, khẳng định giá trị của mình trên con đường sự nghiệp và cùng chúng tôi đi tới thành công!

Nhằm góp phần thực hiện chiến lược phát triển Bảo Việt thành một Tập đoàn Tài chính đa ngành có trình độ và sức mạnh cạnh tranh quốc tế, đứng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính tổng hợp cho khách hàng, Tập đoàn Bảo Việt đang triển khai kế hoạch tuyển dụng bổ sung nhân sự có chất lượng cao. 

I. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG

 • Trung thực, nhanh nhẹn; tự tin trong giao tiếp;
 • Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, tự chủ; có khả năng làm việc độc lập và phối hợp theo nhóm;
 • Có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, cần cù, chuyên tâm với công việc; chịu được áp lực công việc và gắn bó lâu dài với Tập đoàn Bảo Việt;
 • Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, với các cấp quản lý và với khách hàng;
 • Có đủ sức khỏe để đảm bảo thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ được giao;

II. NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ

STT Vị trí Mô tả tóm tắt về công việc Yêu cầu tuyển dụng
1 Mã công việc: QTNS.01
Chức danh công việc: Chuyên viên Quản trị lương và Phúc lợi

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Khối Quản lý Nguồn nhân lực - Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội

1.   Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình, quy chế, kế hoạch về lương và phúc lợi của Tập đoàn;

 

2.   Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống chi trả lương thưởng và phúc lợi cho toàn thể các cán bộ nhân viên của Tập đoàn;

 

3.   Đóng vai trò là cầu nối trao đổi thông tin và giao tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến các chương trình phúc lợi, lương, thưởng, BHXH của Tập đoàn.

 

4.  Tham gia công tác quản lý lao động của Tập đoàn;

 

1. Yêu cầu tối thiểu:
Trình độ chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học khối Kinh tế chuyên ngành quản trị nhân sự hoặc Quản trị kinh doanh; 
- Tiếng Anh: Sử dụng Tiếng Anh thành thạo, kỹ năng nói và viết tốt;

- Sử dụng excel thành thạo.
Kinh nghiệm nghề nghiệp: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực lương và phúc lợi;

Yêu cầu khác:

- Tuổi đời: không quá 35 tuổi.

- Trung thực, nhanh nhẹn; tự tin trong giao tiếp;

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, tự chủ; có khả năng làm việc độc lập và phối hợp theo nhóm;

- Có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc; cần cù, chuyên tâm với công việc; chịu được áp lực công việc và gắn bó lâu dài với Tập đoàn Bảo Việt;
- Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, với các cấp quản lý và với khách hàng;
- Có đủ sức khỏe để đảm bảo thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Có điều kiện và khả năng đi công tác.
2. Ưu tiên:
- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản trị nhân sự, lương thưởng tại các doanh nghiệp nước ngoài;
- Được đào tạo về quản trị nhân sự tại nước ngoài.
2 Mã công việc: QTNS.02
Chức danh công việc: Chuyên viên Phát triển tổ chức

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Khối Quản lý Nguồn nhân lực - Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội 

1. Tham gia việc nghiên cứu, xây dựng các đề án, phương án về mô hình tổ chức bộ máy của Tập đoàn, các cơ quan đơn vị trong cơ cấu tổ chức của Tập đoàn;

2. Tham gia việc nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án điều chỉnh sửa đổi bổ sung về:
- Điều lệ Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn;
- Quy chế tổ chức, hoạt động; Quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan đơn vị trong cơ cấu tổ chức của Tập đoàn;
- Hệ thống Tiêu chuẩn cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo/quản lý trong Tập đoàn; tham gia tổ chức áp dụng thực hiện;

3. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác minh bạch tài sản-thu nhập đối với cán bộ lãnh đạo quản lý trong Tập đoàn.

4. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cơ chế chính sách quản lý cán bộ của Tập đoàn.

1. Yêu cầu tối thiểu.
Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về các chuyên ngành: Quản trị Nhân sự, Luật kinh tế.
- Ngoại ngữ: Sử dụng Tiếng Anh thành thạo, kỹ năng nói và viết tốt;
Kinh nghiệm nghề nghiệp: Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển tổ chức;
Yêu cầu khác:

- Tuổi đời: không quá 35 tuổi.

- Trung thực, nhanh nhẹn; tự tin trong giao tiếp;
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, tự chủ; có khả năng làm việc độc lập và phối hợp theo nhóm;
- Có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, cần cù, chuyên tâm với công việc; chịu được áp lực công việc và gắn bó lâu dài với Tập đoàn Bảo Việt;
- Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, với các cấp quản lý và với khách hàng;
- Có đủ sức khỏe để đảm bảo thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Có điều kiện và khả năng đi công tác.
2. Ưu tiên:
- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy tại các doanh nghiệp nước ngoài và/hoặc
- Được đào tạo về quản trị nhân sự tại nước ngoài.
3

Mã công việc: KTV
Chức danh: Trợ lý Kiếm toán viên

Số lượng: 09 người

Nơi làm việc: Kiểm toán nôi bộ, Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội

1.   Hỗ trợ, phối hợp với Kiểm toán viên trong việc đánh giá rủi ro, xây dựng chương trình kiểm toán và tiến hành các cuộc kiểm toán tại các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt trên phạm vi toàn quốc.

2.   Tham gia đề xuất các khuyến nghị để cải thiện môi trường kiểm soát, quản lý rủi ro và quản trị của các đơn vị.

3.   Theo dõi việc thực hiện khuyến nghị của các đơn vị đã được kiểm toán.

1. Yêu cầu tối thiểu
Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành kinh tế, tài chính – kế toán, kiểm toán, ngân hàng hoặc quản trị kinh doanh.
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh giao tiếp tốt, kỹ năng viết và đọc hiểu tài liệu thành thạo.
Yêu cầu khác:
- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.
- Có khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề tốt.
- Kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả.
- Tác phong chuyên nghiệp, chủ động trong công việc.
- Chịu được áp lực và cường độ công việc lớn. Có khả năng đi công tác trong nước thường xuyên.
2. Ưu tiên
Ưu tiên các ứng viên đang làm kiểm toán tại các công ty kiểm toán lớn (Big 4)

4

Mã công việc: XDCB.01
Chức danh: Trưởng Ban Xây dựng cơ bản

Số lượng: 01 người

Nơi làm việc: Khối Bất động sản, Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội

 

1.   Tư vấn và tham mưu cho Tổng Giám đốc, HĐQT và các Hội đồng thành viên các vấn đề liên quan đến đầu tư BĐS

2.   Quản lý xây dựng dự án từ giai đoạn đầu tư đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

3.   Kiểm tra, thẩm tra, thẩm định, và trình phê duyệt dự án đầu tư các  hạng mục công trình xây dựng.

4.   Phối hợp với các Cty con để triển khai các dự án đầu tư BĐS , cập nhật và báo cáo lãnh đạo để xử lý nhanh và kịp thời.

5.   Tổ chức các hoạt động của Ban và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo các vấn đề thuộc Ban quản lý.

6.   Trên cở sở định hướng của Tập đoàn phân công và chỉ đạo các cán bộ trong ban thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Ban.

7.   Xây dựng chiến lược  trung hạn, dài hạn  trong lĩnh vực  BĐS  theo định hướng chung của Tập đoàn.

8.   Xây dựng quy trình quản lý trong lĩnh vực BĐS phù hợp với mô hình tổ chức mới của Tập đoàn khi thực hiện tái cơ cấu .

1. Yêu cầu tối thiểu

Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học chính quy có trình độ chuyên môn về lĩnh vực chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc.

Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh giao tiếp.
 

Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh đầu tư BĐS.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản lý.

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng xây dựng kế hoạch.

- Phong cách làm việc quyết đoán, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình với công việc.

Yêu cầu khác:

- Có các chứng chỉ hành nghề xây dựng, quản lý dự án, đấu thầu, thẩm định giá, hành nghề BĐS.

- Thẩm định, kiểm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông hiểu quy trình quản lý kỹ thuật, chất lượng, nắm được các quy định về đầu tư và quản lý xây dựng Việt Nam.

- Nắm vững các văn bản của Nhà nước về lĩnh vực XDCB và đầu tư BĐS.

2. Ưu tiên:

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, tài chính, bất động sản.

5 Mã số: HCQT.01
Chức danh: Chuyên viên Hành chính quản trị

Số lượng: 01

Nơi làm việc:
Ban Hành chính Quản trị - Khối Họat động - Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

1.   Tiếp nhận và trình đề xuất phưong án giải quyết các đề xuất, đề nghị của các Khối, Ban.

2.   Quản lý và theo dõi việc chi tiêu của Khối HĐ và các Khối liên quan theo quy định.

3.   Tham gia Quản lý Tài sản và thiết bị phục vụ Họat động thường xuyên của Tập đoàn.

4.   Phối hợp với nhóm Lễ tân Tham gia công tác Lễ tân trong công tác phục vụ Hội nghị, Hội thảo.

5.   Phối hợp với BQL Tòa nhà trong việc thực hiện các dịch vụ cung cấp.

6.   Thực hiện việc tìm kiếm, đàm phán, lựa chọn và thanh tóan các dịch vụ thuê ngoài.

7.   Thực hiện các công việc khác do LĐ Khối , Ban giao.

1. Yêu cầu tối thiểu
Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiêp đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.
- Nắm vững kiến thức về quy định thanh toán, chi tiêu
- Có khả năng giao dịch và đối ngoại tốt.
- Sử dụng thành thạo chuơng trình về soạn thảo văn bản, đặc biệt Excel.
- Khả năng trình bày, soạn thảo văn bản tốt.
Ngoại ngữ : Giao tiếp và kỹ năng viết tiếng Anh cơ bản.
Kinh nghiệm nghề nghiệp:
- Đã có thời gian công tác từ 3 năm trở lên trong ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.
6 Mã số: HCQT.02
Chức danh: Lái xe

Số lượng: 01

Nơi làm việc:
Ban Hành chính Quản trị - Khối Họat động - Tập đoàn Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

1.   Đảm bảo lái xe an tòan, phục vụ chu đáo, tận tình, tích cực, Tuân thủ quy định giao thông, giữ gìn bảo quản xe tô tốt.

2.   Chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy cơ quan về giờ làm việc phục vụ Lãnh đạo.

1. Yêu cầu tối thiểu:
Trình độ chuyên môn:
- Tối thiểu tốt nghiệp PTTH.

- Có Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên.

Kinh nghiệm nghề nghiệp: Lái xe chuyên nghiệp, có thời gian lái xe từ 02 đến 05 năm.

 

Yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, điềm tĩnh và trung thực trong công việc.

2. Ưu tiên:
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
- Đã đổi bằng hạng D.

 III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Để đăng ký dự tuyển, hãy điền Đơn dự tuyển theo mẫu của Tập đoàn Bảo Việt và gửi cho chúng tôi ngay từ bây giờ, tại địa chỉ email: [email protected] .

Hướng dẫn cách ghi tiêu đề thư ứng tuyển:

 • Tiêu đề thi ứng tuyển (Subject) : Ghi rõ Mã số và tên vị trí ứng tuyển (viết không dấu)

Ví dụ : QTNS.01. Chuyen vien tuyen dung tao tao

 • Tên file Đơn dự tuyển (Attach file) : Ghi mã vị trí và Tên ứng viên (viết không dấu)

Ví dụ : QTNS.01. Nguyen Van A

- Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 20/03/2013.

Chú ý:

- Tập đoàn Bảo Việt ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm và sử dụng đúng mẫu Đơn dự tuyển của Tập đoàn Bảo Việt.;

- Tập đoàn Bảo Việt không tiếp nhận đăng ký qua điện thoại và chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu;

 Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt * Trụ sở chính: 71 Ngô Sĩ Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Trị sự : Ban Quan hệ Công chúng *Điện thoại: (84.4) 3732 6868 / 3732 6328- Fax: (84.4) 3732 5858
Ghi rõ nguồn "baoviet.com.vn/invest" khi sử dụng thông tin từ website này