Nhảy đến nội dung

Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền

Sản phẩm & Dịch vụ

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng trưởng hiệu quả và bền vững, song hành với nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Sản phẩm & Dịch vụ

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty chứng khoán hàng đầu và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư danh tiếng trong nước và nước ngoài.

Sản phẩm & Dịch vụ

BAOVIET Fund cung cấp các dịch vụ đa dạng, trọn gói theo chuẩn mực quốc tế như: Quản lý danh mục đầu tư, lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán cho các công ty có nhu cầu đầu tư tài chính trên thị trường.

Sản phẩm & Dịch vụ

BAOVIET Bank hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, mở rộng kinh doanh trên nền tảng ổn định và hiệu quả, gắn tăng trưởng quy mô với việc bảo đảm an toàn trong hoạt động, đáp ứng những chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Sản phẩm & Dịch vụ

Thực hiện đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản để hình thành nguồn tài sản, khai thác cho thuê; thi công xây lắp, cải tạo sửa chữa tòa nhà trụ sở làm việc của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong phạm vi cả nước. Đồng thời, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bất động sản với chất lượng tốt nhất, thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng trong và ngoài Tập đoàn Bảo Việt.

báo cáo tích hợp

Hiệu quả để thành công

BÁO CÁO phát triển bền vững

Sống hạnh phúc cùng Bảo Việt

Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam

60
năm

giữ trọn niềm tin

160+

chi nhánh toàn quốc

300
nghìn

đại lý & tư vấn viên

17
triệu

khách hàng

Phát triển bền vững

Sống hạnh phúc cùng Bảo Việt

Bảo Việt xác định doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với thực hiện phát triển xã hội, bảo vệ môi trường.