Nhảy đến nội dung

trang chủ Tập đoàn Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt

Phim Bảo Việt

Phim giới thiệu về Bảo Việt

Tầm nhìn đến 2035

Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng hiệu quả và bền vững

60
năm

giữ trọn niềm tin

160+

chi nhánh toàn quốc

17
triệu

khách hàng

300
nghìn

đại lý & tư vấn viên

sứ mệnh của bảo việt

Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng

Giá trị cốt lõi

Tinh thần trách nhiệm

có trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng, đồng nghiệp và trung thực trong công việc

Tinh thần hợp tác

Thể hiện tinh thần hợp tác và tôn trọng đồng nghiệp

Năng động

Luôn năng động và sẵn sàng tiếp nhận các ý tưởng, cơ hội mới

Chất lượng

Tăng cường chất lượng hiệu quả công việc và hướng tới higher standard

Dễ tiếp cận

Tạo phong cách làm việc gần gũi, dễ tiếp cận và phục vụ khách hàng chu đáo như phục vụ chính mình

Bảo Việt sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn trong năm 2024 - năm thứ tư trong giai đoạn chiến lược phát triển mới với niềm tin vững chắc về một Bảo Việt phát triển vững mạnh và vươn xa.

Ông Nguyễn Đình An Quyền Tổng Giám đốc

Thương hiệu Bảo Việt

Bảo Việt là thương hiệu bảo hiểm giá trị nhất Việt Nam 2022

731triệu
USD

Giá trị thương hiệu (theo brand finance)

Cơ cấu quản trị

Xem Thêm
Quay lại

Cơ cấu tổ chức

Bà Trần Thị Diệu Hằng

thành viên hđqt, phụ trách hđqt

Ông Nguyễn Đình An

thành viên HĐQT, quyền Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Xuân Việt

thành viên HĐQT

Ông Kazuhiko Arai

thành viên HĐQT

Mr. Ryota Inami

thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đình An

thành viên HĐQT, quyền Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Hòa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông Nguyễn Thừa Nhật

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHỐI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

Ông Trương Tuấn Lâm

Giám đốc chi nhánh trung tâm cntt

Ông Ông Tiến Hùng

Trưởng ban kiểm soát

Ông Vũ Thanh Hải

Kiểm soát viên

Ông Đinh Hoài Lĩnh

Kiểm soát viên

Chặng đường lịch sử

Công ty Bảo hiểm Việt Nam chính thức đi vào hoạt động ngày 15/01/1965

1965

Công ty Bảo hiểm Việt Nam chính thức đi vào hoạt động ngày 15/01/1965

1965

Công ty Bảo hiểm Việt Nam chuyển đổi thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

1989

Công ty Bảo hiểm Việt Nam chuyển đổi thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

1989
 • Established the first life insurance company in the market.
 • Became Vietnam's first comprehensive life and non-life insurance provider.
1996
 • Established the first life insurance company in the market.
 • Became Vietnam's first comprehensive life and non-life insurance provider.
1996

Baoviet Securities was incorporated as the first securities company in Vietnam.

1999

Baoviet Securities was incorporated as the first securities company in Vietnam.

1999

Baoviet Fund Management Company was established.

2005

Baoviet Fund Management Company was established.

2005

After a succesful initial public offering (IPO), Baoviet financial-insurance group was incorporated HSBC Insurance acquired 10% stake in Baoviet.

2007

After a succesful initial public offering (IPO), Baoviet financial-insurance group was incorporated HSBC Insurance acquired 10% stake in Baoviet.

2007

Baoviet Commercial Joint Stock Bank was established

2008

Baoviet Commercial Joint Stock Bank was established

2008
 • Baoviet Holdings was listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (Code: BVH)
 • Baoviet Invest Joint Stock Company was established.
 • HSBC Insurance increased its stake in Baoviet to 18%.
2009
 • Baoviet Holdings was listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (Code: BVH)
 • Baoviet Invest Joint Stock Company was established.
 • HSBC Insurance increased its stake in Baoviet to 18%.
2009

Baoviet launched a new brand identity.

2010

Baoviet launched a new brand identity.

2010

Baoviet Holdings increased charter capital VND 6,805 billion by issuing additional shares to existing shareholders.

2011

Baoviet Holdings increased charter capital VND 6,805 billion by issuing additional shares to existing shareholders.

2011
 • IPO và thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt.
 • HSBC Insurance mua 10% cổ phần tại Bảo Việt.
2012
 • IPO và thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt.
 • HSBC Insurance mua 10% cổ phần tại Bảo Việt.
2012

Baoviet Insurance and Baoviet Life completed increasing charter caoital to VND 2,000 billion.

2013

Baoviet Insurance and Baoviet Life completed increasing charter caoital to VND 2,000 billion.

2013

Completed the restructuring project of Baoviet Finance and Insurance Group for the period 2011-2015.

2015

Completed the restructuring project of Baoviet Finance and Insurance Group for the period 2011-2015.

2015

The first financial - insurance group of Vietnam reached $1 billion in total revenue.

2016

The first financial - insurance group of Vietnam reached $1 billion in total revenue.

2016

Opened the first Financial supermarket - Baoviet One Stop Shop, repositioning the brand to international reach.

2017

Opened the first Financial supermarket - Baoviet One Stop Shop, repositioning the brand to international reach.

2017

Pioneered in the 4.0 industrial revolution.

2018

Pioneered in the 4.0 industrial revolution.

2018

Successfully inplemented the project of Private Placement Share issuance with partner Sumitomo Life, raising the total charter capital of Baoviet to VND 7,423 billion, helping Baoviet Holdings complete its capital raising strategy.

2019

Successfully inplemented the project of Private Placement Share issuance with partner Sumitomo Life, raising the total charter capital of Baoviet to VND 7,423 billion, helping Baoviet Holdings complete its capital raising strategy.

2019

Total Consolidated Revenue exceeded $2 billion.

2021

Total Consolidated Revenue exceeded $2 billion.

2021

Total Consolidated Revenue exceeded $2 billion.

2021

Total Consolidated Revenue exceeded $2 billion.

2021
1965 1989 1996 1999 2005 2007 2009 2011 2019 2021

Giải thưởng & danh hiệu

danhhieu-1.png
danhhieu-2.png
danhhieu-3.png
danhhieu-4.png
danhhieu-5.png
danhhieu-6.png
danhhieu-3.png
danhhieu-6.png
danhhieu-1.png

Bạn muốn kết nối & hợp tác với các chuyên gia Bảo Việt?