Page 9 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 9

 như ePOS của Manulife, Genova của Generali, My AIA của AIA...; tăng cường tương tác, trải nghiệm của khách hàng như chatbot Prubot và công cụ Matchbook của Prudential giúp khách hàng chủ động hơn trong đặt lịch hẹn với chuyên gia tư vấn tài chính, ứng dụng ePrudential giúp khách hàng thanh toán trực tuyến. Bảo hiểm Bảo Việt với ứng dụng tích hợp quản lý giải pháp bảo hiểm Baoviet Direct hỗ trợ khách hàng cá nhân các nhu cầu đặt mua, theo dõi quản lý hợp đồng, khai báo và theo dõi giải quyết khiếu nại quyền lợi bảo hiểm, tìm kiếm garage, phòng khám, thanh toán phí bảo hiểm sử dụng ví điện tử MoMo, ví điện tử Baoviet Pay; ứng dụng MyBVLife – Cổng thông tin khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ giúp khách hàng tra cứu thông tin về các Hợp đồng bảo hiểm đang tham gia, thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện và an toàn; tra cứu hóa đơn điện tử và các thông báo thường niên của từng hợp đồng trên ứng dụng; ứng dụng Giám định Bồi thường số Eclaim. Generali với ứng dụng GenClaims giúp khách hàng nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (GenClaims) và ứng dụng thu phí tiền mặt sử dụng công nghệ số GenPay; PTI với ứng dụng INSO (hợp tác với công ty insurtech INSO Việt Nam) cho phép người dùng tự mua các gói bảo hiểm và yêu cầu bồi thường mọi lúc, mọi nơi mà không cần các loại giấy tờ, thủ tục... Một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng phát triển các chương trình huấn luyện và đào tạo đại lý thông qua các phần mềm thông minh trên thiết bị di động như Iphone, Ipad (ví dụ như Manulife đã đưa vào ứng dụng Genie có tính năng như một trợ lý số hóa dành riêng cho đại lý, giúp họ kết nối với mạng lưới sinh thái tổng thể của Manulife Việt Nam để phục vụ khách hàng, đồng thời có thể hỗ trợ hoạt động E-learning, đào tạo trực tuyến). Một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ triển khai những sản phẩm bảo hiểm mới như bảo hiểm chậm chuyến bay, với ứng dụng rất thuận tiện cho khách hàng mua bảo hiểm online.
VỀ SẢN PHẨM
Một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã giới thiệu những sản phẩm với những tiện tích ứng dụng thành tựu công nghệ số, như AIA với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe Vitality, Manulife với Manulife Move, Generali với GenVita... nhưng hiện tại mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm, khách hàng chăm chỉ vận động sẽ nhận được quà tặng khuyến khích chứ các dữ liệu vận động, chỉ số sức khỏe cá nhân mà những thiết bị mang theo người gửi tới doanh nghiệp bảo hiểm chưa phải là căn cứ để tính toán phí bảo hiểm cá nhân hóa.
VỀ KÊNH PHÂN PHỐI
Hiện tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ đã triển khai bán một số sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo qua mạng; một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cũng đã triển khai bán bảo hiểm ô tô trực tuyến...
www.baobiet.com.vn
9
   7   8   9   10   11