Page 56 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 56

 NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
Bảo hiểm an ninh mạng
phương pháp chuyển giao rủi ro cần thiế
 56
SỐ2|2021
Có hai cách để xử lý rủi ro an ninh mạng là giảm thiểu và chuyển giao. Các công ty cần sự kết hợp của cả hai nhưng trước đây họ thường tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro bằng cách triển khai các hệ thống phát hiện xâm nhập, phần mềm theo dõi thông tin bảo mật và quản lý sự kiện cùng các loại công nghệ khác. Ðến nay, rất nhiều công ty đang nhận ra họ cần thực hiện cả các biện pháp chuyển giao rủi ro và đôi khi chuyển giao rủi ro sẽ hợp lý hơn nếu so sánh giữa lợi ích và chi phí.
Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm đã có sẵn ở hầu hết các thị trường bảo hiểm trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chính sách bảo hiểm tài sản thường chỉ bao gồm thiệt hại cho các tài sản vật chất như cơ sở sản xuất và loại trừ rủi ro không gian mạng, cũng giống như với các bảo hiểm trách nhiệm. Bảo hiểm an ninh mạng bao gồm tổn thất của bên thứ nhất và yêu cầu của bên thứ ba (khách hàng của bên được bảo hiểm), nhưng bảo hiểm trách nhiệm chung chỉ bao gồm thiệt hại về tài sản. Sony đã rơi vào tình huống đó khi tin tặc tấn công PlayStation năm 2011, với tổn thất lên tới 171 triệu đô la mà đáng lẽ có thể được bù đắp bởi bảo hiểm an ninh mạng nếu họ đã mua loại hình bảo hiểm này. Trong phiên tòa, Công ty Bảo hiểm Zurich Mỹ cho biết hợp đồng bảo hiểm của Sony chỉ bảo hiểm thiệt hại tài sản vật chất chứ không phải thiệt hại trên mạng.
Báo cáo So sánh chuyển giao rủi ro an ninh mạng toàn cầu năm 2017 của Viện Ponemon (được Aon tài trợ) cho thấy các tổ chức hiện tin rằng tài sản mạng của họ có giá trị cao hơn 14% so với các nhà máy, tài sản và thiết bị. Tuy nhiên, họ lại đang chi ngân sách gấp bốn lần cho các hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ các rủi ro tài sản vật lý. Ðịnh lượng tổn thất tối đa có thể xảy ra từ tài sản mạng cao hơn 27% so với
tài sản, nhà máy và thiết bị nhưng các tổ chức lại mua bảo hiểm cho trung bình 59% thiệt hại về nhà máy, tài sản và thiết bị, so với mức trung bình của 15% của tổn thất trên mạng. Ngoài thị trường Hoa Kỳ, bảo hiểm an ninh mạng vẫn còn chưa được biết tới nhiều và không có nhiều khách hàng mua loại bảo hiểm này. Chẳng hạn ở châu Âu có khoảng 25% doanh nghiệp thậm chí không biết rằng có sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng và chỉ có 10% doanh nghiệp đã mua loại sản phẩm này. Trong số các doanh nghiệp không hiểu biết về bảo hiểm an ninh mạng có cả những công ty quy mô không nhỏ.
May mắn là sẽ có ngày càng nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau mua bảo hiểm an ninh mạng khi họ đánh giá lại rủi ro của mình và tìm kiếm các sản phẩm thích hợp để chuyển giao rủi ro. Công ty tài chính Allianz chỉ ra rằng các ngành xử lý nhiều dữ liệu cá nhân như y tế, bán lẻ, sản xuất, logistic và viễn thông đang mua bảo hiểm an ninh mạng nhưng tình hình đang thay đổi với việc các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, năng lượng và giao thông cũng đang xem xét nghiêm túc việc mua bảo hiểm an ninh mạng vì nhận thấy nguy cơ rủi ro tăng lên từ sự kết nối chéo với các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, bảo hiểm an ninh mạng
  Tạp chí tài chính - bảo hiểm
  t và hiệu quả
 


   54   55   56   57   58