Page 54 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 54

NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN
BẢO HIỂM AN NINH MẠNG
  Nguy cơ an ninh mạng ngày càng tăng
Hầu như mỗi ngày chúng ta đều nhận được tin tức về các vụ tấn công lớn trên mạng. Nhưng liệu có phải báo chí đang thổi phồng mối đe dọa từ tin tặc và tội phạm mạng? Hay với những doanh nghiệp “thông thường” thì rủi ro về an toàn thông tin mạng hầu hết chỉ là những vụ nhiễm mã độc lẻ tẻ? Thông tin thực nghiệm về rủi ro không gian mạng là tương đối hạn chế. Một trong số ít các lĩnh vực được ghi nhận tốt là vi phạm dữ liệu mà Viện Ponemon hàng năm vẫn cung cấp dữ liệu thống kê xuyên quốc gia và xuyên ngành. Theo Báo cáo Vi phạm Dữ liệu
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
do Viện Ponemon phát hành về chi phí liên quan đến các vi phạm xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019 tại 507 tổchứcở16quốcgiavàkhuvựcvà trên 17 lĩnh vực công nghiệp, tổn thất trung bình toàn cầu của vi phạm dữ liệu trong kỳ nghiên cứu là 3,92 triệu đô la, tăng 1,5 phần trăm so với số liệu năm trước đó. So với tổn thất của mỗi vụ vi phạm dữ liệu là 3,5 triệu đô la trong năm 2014, chúng ta thấy mức tăng trưởng là 12% trong giai đoạn 2014-2019. Cũng theo báo cáo năm 2019 của Viện Ponemon, thời gian
cần thiết để các tổ chức xác định và ngăn chặn vi phạm – thường được gọi là vòng đời vi phạm dữ liệu – lên tới 279 ngày. Vòng đời vi phạm dữ liệu của năm 2019 dài hơn 4,9% so với mức trung bình 266 ngày trong năm 2018. Dữ liệu thống kê cũng cho thấy vòng đời vi phạm càng dài thì tổn thất càng lớn. Ðiều này đặc biệt đúng với các cuộc tấn công nguy hiểm, những vụ tấn công của tội phạm mạng khiến các tổ chức mất trung bình khoảng 314 ngày để xác định và ngăn chặn.
54
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
   


   52   53   54   55   56