Page 45 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 45

 Với tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh doanh, Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo chiến lược về chuyển đổi số. Từ đó Tập đoàn Bảo Việt đã phát triển và cung cấp một loạt các hệ thống API nội bộ và bên ngoài và ứng dụng vào hoạt động kinh doanh mang lại nhiều lợi ích lớn về doanh thu mới, tăng tương tác cho khách hàng.
 Các hệ thống API giúp tích hợp nghiệp vụ bảo hiểm và chuyển đổi số đã được thực hiện tại Tập đoàn Bảo Việt:
• Trên toàn Tập đoàn đã triển khai và ứng dụng Workplace vào hoạt động doanh nghiệp: các công việc trong Tập đoàn, trao đổi nội dung vàhoạt động kinh doanh của Tập đoàn, truyền thông các nội dung chiến lược của Lãnh đạo tới toàn thể Cán bộ.
• Tập đoàn đã xây dựng phát triển thành công và đưa vào sử dụng hệ thống API Chatbot tích hợp với API workplace giúp tra cứu thông tin của nhân viên và khách hàng được nhanh chóng, tiện lợi, chính xác.
• Tập đoàn đã phối hợp với đối tác phát triển và đưa vào áp dụng Baovietpay trong Tập đoàn để xây dựng ví điện tử và thực hiện thanh toán, thu phí tương tác nhanh chóng tiện lợi với khách hàng, cán bộ nhân viên.
• Tập đoàn đã xây dựng phát triển thành công và đưa vào sử dụng ứng dụng API Eclaim trên nền tảng di động để thực hiện các thủ tục thanh toán viện phí, bảo lãnh viện phí online tăng tính tương tác, tiện lợi cho khách hàng.
• Tập đoàn đã xây dựng phát triển thành công và đưa vào sử dụng ứng dụng API BaoViet Direct trên nền tảng di động giúp khách hàng tra cứu thông tin cá nhân và thông tin gói bảo hiểm của mình được nhanh chóng và chính xác.
• Tập đoàn đã xây dựng phát triển thành công và đưa vào sử dụng các ứng dụng API trên cả nền tảng web và nền tảng di động để phục vụ quản lý công việc, quản lý dự án.
• Tập đoàn đã xây dựng phát triển thành công và đưa vào sử dụng ứng dụng API báo cáo nhanh trên nền tảng di dộng giúp Lãnh đạo cập nhật realtime báo cáo tình hình kinh doanh và quản lý công việc online, sẽ giúp Lãnh đạo có những chỉ đạo công việc và điều chỉnh chiến lược phát triển kinh doanh kịp thời.
• Tập đoàn đã xây dựng phát triển thành công và đưa vào sử dụng ứng dụng API cho các Tư vấn viên trên cả nền tảng web và nền tảng di động giúp các Tư vấn viên linh hoạt trong việc mô phỏng các sản phẩm nhân thọ giúp khách hàng hình dung thực tế nhất về sản phẩm và tăng khả năng khách hàng đồng ý mua bảo hiểm.
• Tập đoàn đã xây dựng phát triển thành công và đưa vào sử dụng ứng dụng API cổng thông tin Mpos, DCS kết nối với các đối tác Viettel, các tổ chức ngân hàng để linh hoạt, tiện lợi trong việc thu phí bảo hiểm tăng tiện lợi cho khách hàng và tư vấn viên.
 Hiện tại, Tập đoàn Bảo Việt đã và đang triển khai các dự án trọng điểm trong việc ứng dụng hệ sinh thái API và chuyển đổi số vào các hoạt động kinh doanh: dự án phần mềm lõi nhân thọ LIPA01, dự án phần cứng phục vụ phần mềm lõi LIPA02, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt vào các hoạt động của doanh nghiệp: chấm công, chăm sóc khách hàng VIP và chống gian lận bảo hiểm...
   www.baobiet.com.vn
45
 
   43   44   45   46   47