Page 43 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 43

   VÍ DỤ 1
Dịch vụ sẽ lấy dữ liệu từ các API củađốitác-baogồmbảnđồ Google maps, Tin học trên tàu, dự báo thời tiết, để cung cấp cho khách hàng thông tin cá nhân và các tài nguyên có liên quan có thể giúp họ tìm hiểu cách duy trì và bảo vệ nhà cửa và cuộc sống của họ.
Một startup khởi nghiệp có trụ sở tại Hà Nội tận dụng API để tích hợp bảo hiểm nhà vào quy trình cho vay một cách liền mạch. Sử dụng thông tin ứng dụng cho vay từ người mua nhà, InsurTech tổng hợp các báo giá bảo hiểm có liên quan và gửi chúng cho người dùng, giúp người mua nhà không phải duyệt qua nhiều trang web.
Tương tự, ở miền trung dễ bị bão, một ứng dụng di động từ Bảo hiểm Ðầu tiên sử dụng API bản đồ và API thời tiết để giúp khách hàng chuẩn bị cho mùa bão và theo dõi các cơn bão trên bản đồ tùy chỉnh. Họ cũng có thể quản lý chính sách bảo hiểm của mình, thanh toán hoặc gửi yêu cầu bồi thường.
MộtCôngtyAcótrụsởtại HCM là một InsurTech giai đoạn đầu sắp xếp hợp lý quá trình thiết lập bảo hiểm thương mại cho một doanh nghiệp nhỏ. Các nhà phát triển và doanh nghiệp sửdụngAPIcủaCôngtyAđể tích hợp các dịch vụ bảo hiểm vào các ứng dụng và trang web của họ một cách dễ dàng. Bằng cách hợp tác với các Công ty bảo hiểm Công ty A có
InsurTechs 1 dựa vào API để phát triển các sản phẩm cố gắng kết nối tất cả các sản phẩm bảo hiểm, các vấn đề của khách hàng với nhau bằng cách cho phép tích hợp liền mạch và truyền dữ liệu an toàn giữa các khách hàng trong các hệ sinh thái khác nhau.
thể cung cấp sản phẩm của họ cho một cơ sở khách hàng tiềm năng mở rộng thông qua các kênh mới, bổ sung.
Việc sử dụng API để bán dịch vụ bảo hiểm thông qua các trang web của đối tác cho phép các Công ty bảo hiểm phát triển các kênh doanh thu mới và giúp các Công ty bảo hiểm tăng trưởng.
     VÍ DỤ 2
       LÀ SỰ KẾT HỢP CỦA
            INSURANCE
TECHNOLOGY
        Được lấy cảm hứng từ thuật ngữ fintech (Finance + Technology: công nghệ tài chính). Insurtech đề cập đến việc áp dụng công nghệ để tận dụng các khoản tiết kiệm và hiệu quả từ mô hình ngành bảo hiểm hiện tại.
  www.baobiet.com.vn
43
    41   42   43   44   45