Page 42 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 42

NGHIÊN CỨU TRAO ÐỔI
Quá trình phát triển và hình thành hệ sinh thái API mở
Hệ sinh thái API mở trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số, chúng đang trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế, cung cấp nền tảng cho việc xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số, đảm bảo tính toàn vẹn của nó và kết hợp các yếu tố khác nhau bên trong và bên ngoài của nền tảng kỹ thuật số của nhà cung cấp dịch vụ.
 Ngày nay các Công ty bảo hiểm ngày càng cung cấp cho các đối tác, khách hàng bên thứ ba quyền truy cập và tương tác vào API của họ, việc chuyển đổi sang hệ sinh thái API mở là rõ ràng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hơn một nửa các Công ty bảo hiểm được khảo sát cho biết các hệ thống API mở có tác động đáng kể đến khả năng mở rộng, tạo ra nguồn doanh thu mới và hiệu quả chi phí.
API
giúp khách hàng có những trải nghiệm liền mạch
Các Công ty bảo hiểm đang tăng trải nghiệm và kêu gọi sự ủng hộ của khách hàng bằng cách tận dụng API kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để cung cấp các dịch vụ có ý nghĩa và hướng tới chăm sóc khách hàng hơn.
SỐ2|2021
Tạp chí tài chính - bảo hiểm
Hệ sinh thái API mở giúp các Công ty bảo hiểm phải đổi mới toàn diện bằng cách cho phép đối tác bên thứ ba xây dựng các ứng dụng mới một cách nhanh chóng. Khách hàng cũng sẽ được hưởng lợi, vì giờ đây họ có thể chọn một ứng dụng phù hợp nhất từ nhiều lựa chọn với nhiều nhà cung cấp các dịch vụ khác nhau.
 42
      40   41   42   43   44