Page 3 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 3

 TỔNG BIÊN TẬP
ÔNG ĐỖ TRƯỜNG MINH
Hội đồng biên tập
Trị sự
Ban Truyền thông - Thương hiệu
Nhiếp ảnh - Mỹ thuật
Ồng Ngô Hoàng Anh Bà Vũ Thanh Huyền
Tòa soạn
72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (84.24) 3928 9999 - Fax: (84.24) 3928 9698 Email: thongtin@baoviet.com.vn
Ông Đào Đình Thi
Ông Đỗ Trường Minh Bà Thân Hiền Anh
Ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Nguyễn Đình An Ông Nguyễn Thanh Hải Ông Nguyễn Xuân Việt Ông Nhũ Đình Hòa
Bà Nguyễn Thanh Hoa
   NỘI DUNG
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM
SỐ 2 | 2021
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
04 Doanh nghiệp bảo hiểm trong kỷ nguyên số
12 Ví điện tử - Bước chuyển mạnh mẽ trong quy trình thanh toán và phân phối bảo hiểm trực tuyến trong tương lai
22 Mobile Money
Cơ hội phát triển bảo hiểm vi mô
30 Phát triển công nghệ tài chính trong
lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam
40 Hệ sinh thái API mở giúp xây dựng
và phát triển một hệ sinh thái tích hợp nghiệp vụ bảo hiểm với chuyển đổi số
2. NGHIÊN CỨU - TRAO ÐỔI
46 Một số quy định mới cần chú ý
trong bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới
50 Thế quyền đòi bên thứ ba trong bảo hiểm phi nhân thọ: từ lý thuyết đến thực tiễn
54 Sự cần thiết của việc phát triển Bảo hiểm An ninh mạng
60 Hoàn thiện quy định pháp luật
về hợp ðồng bảo hiểm con người
 1.
 Giấy phép xuất bản số 810/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
   1   2   3   4   5