Page 23 - 20210820 Baoviet Holdings - Magazine July 2021
P. 23

   Mobile Money (dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động) - phương thức thanh toán sử dụng tài khoản viễn thông di động cho các giao dịch có giá trị nhỏ vừa được Thủ tướng chính phủ cho phép thí điểm là chủ đề đang thu hút sự quan tâm của giới công nghệ tài chính. Thực tiễn cho thấy Mobile Money đóng góp tích cực vào việc phổ cập tài chính và mục tiêu tài chính toàn diện, trong đó có bảo hiểm vi mô.
   www.baobiet.com.vn
23
     21   22   23   24   25