Sự kiện ra mắt Bảo Việt K-Care ngày 2/8/2016

Clip toàn bộ sự kiện ra mắt Bảo Việt K-Care - bảo hiểm bệnh ung thư đầu tiên tại Việt Nam do Tổng Công Ty Bảo hiểm Bảo Việt tổ chức ngày 2/8/2016.Chia sẻ bài viết qua: