Giới thiệu sản phẩm Bảo Việt K-Care

Bài thuyết trình giới thiệu những ưu điểm vượt trội của sản phẩm Bảo Việt K-Care do ông Đỗ Hoàng Phương, Ban Bảo hiểm Y tế và Tai nạn con người Tổng Công Ty Bảo hiểm Bảo Việt trình bày trong lễ ra mắt sản phẩm Bảo Việt K-Care ngày 2/8/2016.Chia sẻ bài viết qua: