Bài hát "We care for her" tại sự kiện Lễ ra mắt Bảo Việt K-Care

Bài hát "We care for her" do ca sĩ Hồ Trung thể hiện tại sự kiện Lễ ra mắt sản phẩm Bảo Việt K-Care của Tổng Công Ty Bảo hiểm Bảo Việt ngày 2/8/2016 như gửi gắm mong muốn được giúp đỡ nhiều hơn các bệnh nhân ung thư của Bảo hiểm Bảo Việt.Chia sẻ bài viết qua: