Tin cũ hơn

Hết tháng 10/2013, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn giữ vững vị trí số 1


Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, 400 tỷ đồng là lợi nhuận trước thuế mà Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt được trong năm 2013 này.

Trong đó, đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm đạt 120 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2012. Như vậy, bất chấp các rủi ro liên quan đến các vụ cháy thời gian gần đây cũng như chịu tác động chung từ nền kinh tế vĩ mô, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn đạt được những kết quả khả quan.

Số liệu của Cục Quản lý & Giám sát bảo hiểm cho thấy, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn giữ vững vị trí số 1 với thị phần 10 tháng đầu năm xấp xỉ 23%; dẫn đầu tại nhiều nghiệp vụ bảo hiểm quan trọng trên thị trường. Riêng 9 tháng đầu năm 2013, trong nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm Bảo Việt chiếm vị trí số 1 với tổng số phí đạt 1.270 tỷ đồng. Đơn vị cũng giữ vị trí dẫn đầu về doanh thu phí tại nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người với doanh thu 1.359 tỷ đồng. Tại nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự  của chủ xe cơ giới, Bảo hiểm Bảo Việt cũng chiếm vị trí quán quân với doanh thu phí đạt 285 tỷ đồng…

Trong năm 2013, Bảo hiểm Bảo Việt đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp đứng đầu về quy mô vốn điều lệ trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Liên tục từ 2007 đến nay, Bảo hiểm Bảo Việt đã giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. 
Chia sẻ bài viết qua: