Tin cũ hơn

BẢO HIỂM BẢO VIỆT THAM GIA HỘI NGHỊ SƠ KẾT BẢO HIỂM TÀU CÁ THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2014/NĐ-CP


Ngày 22/4/2016, Ông Phan Kim Bằng – Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Ông Nguyễn Quang Hưng - PTGĐ cùng các Lãnh đạo Ban Trụ sở chính của Bảo hiểm Bảo Việt đã đến dự Hội nghị Bảo hiểm Tàu cá đánh bắt xa bờ theo Nghị Định 67/2014/NĐ-CP do Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) chủ trì tổ chức tại Ninh Bình.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo cùng các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) được Chính phủ giao triển khai thực hiện Nghị định 67 (NĐ 67) bao gồm Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Minh, PJICO, PVI và VINARE.

Nghị định 67/2014/NĐ-CP là một chủ trương lớn của Chính phủ trong việc hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình và góp phần khẳng định chủ quyền và bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Bốn DNBH được lựa chọn để triển khai đã áp dụng thống nhất Quy tắc, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm. VINARE được chỉ định để phối hợp thu xếp Tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước.

Tại Hội nghị, VINARE đã thay mặt cho các DNBH trình bày báo cáo kết quả triển khai BH tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó cho thấy những khó khăn, thuận lợi cũng như đưa ra một số đề xuất.

Theo báo cáo thống kê, tính đến ngày 31/12/2015 đã có 27/28 tỉnh, thành phố đã triển khai chương trình BH này ngoại trừ Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có 11.470 tàu cá và 103.180 thuyền viên làm việc trên các trên tàu cá đánh bắt xa bờ được BH. Trong số đó, riêng Bảo hiểm Bảo Việt đã bảo hiểm cho 3.550 tàu và 30.995 thuyền viên, chiếm tỷ lệ hơn 30% tổng số tàu và thuyền có tham gia bảo hiểm.

Là DNBH đứng đầu về địa bàn khai thác tại 10 tỉnh  Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Trà Vinh và Kiên Giang, bằng cách phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành, chính quyền ở địa phương để tổ chức triển khai việc bảo hiểm khai thác hải sản theo đúng đối tượng được hỗ trợ, Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang tiếp tục chủ động, tích cực trong việc triển khai chủ trương lớn này của Chính phủ.

Với bề dày truyền thống triển khai nghiệp vụ BH tàu cá, lãnh đạo của Bảo hiểm Bảo Việt đã phát biểu ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá xu hướng và đưa ra các nhận định, giải pháp tại Hội nghị lần này. Bảo hiểm Bảo Việt và các DNBH đã đạt được thống nhất, trong thời gian tới các DNBH cần phải tiếp tục nắm bắt những thuận lợi, khắc phục khó khăn cũng như đưa ra những kiến nghị với các Bộ, Sở, Cơ quan, Ban, Ngành ở Trung Ương và địa phương để có những sửa đổi, bổ sung về qui tắc, điều khoản, ngay cả điều chỉnh chính sách cho phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo việc hỗ trợ cho bà con ngư dân đúng đối tượng, đúng mục đích và ý nghĩa của chính sách hỗ trợ này. Bên cạnh đó Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các DNBH khác trong việc tư vấn, bảo hiểm cũng như giải quyết việc bồi thường nhanh chóng, kịp thời, chính xác cho bà con ngư dân, nhằm giúp bà con yên tâm khai thác, sản xuất và bám biển.

Đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đóng góp ý kiến tham luận tại Hội nghị. Nhiều nội dung liên quan đến sự phối hợp giữa doanh nghiệp bảo hiểm với các cơ quan chức năng và bà con ngư dân trong quá trình triển khai cấp đơn bảo hiểm, thanh toán phí, giám định và giải quyết bồi thường…được tập trung trao đổi, đánh giá, phân tích. Mặc dù các doanh nghiệp đều có chung nhận định là quá trình triển khai đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ và các doanh nghiệp nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, của chính bà con ngư dân, tuy nhiên kết quả còn chưa đạt được như kỳ vọng đã đề ra.

Thay mặt Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Ông Phan Kim Bằng – Chủ tịch Hiệp hội đánh giá cao nỗ lực của các nhà bảo hiểm, tái bảo hiểm được lựa chọn triển khai chương trình bảo hiểm tàu cá theo NĐ 67 của Chính phủ. Theo ông, mặc dù chưa đủ thời gian để đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai, chương trình bước đầu đã nhận được sự đồng thuận cao giữa các nhà bảo hiểm/tái bảo hiểm, ngư dân, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan hữu quan khác trong việc thực hiện chủ trương lớn này của Chính phủ.

Bên cạnh đó, ông Phan Kim Bằng cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm. VINARE tiếp tục được Ông Phan Kim Bằng giao nhiệm vụ làm đầu mối của chương trình, thường xuyên tổng hợp các đề xuất, đánh giá liên quan đến chương trình và làm cơ sở tham mưu cho Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan ban hành các chính sách liên quan trong quá trình triển khai cũng như sau khi kết thúc chương trình thí điểm theo NĐ 67. Chủ tịch Hiệp hội BHVN cũng cam kết sẽ chỉ đạo các bộ phận chức năng của Hiệp hội phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và cơ quan hữu quan để có giải pháp tốt nhất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu NĐ 67 của chính phủ.

Kết thúc hội nghị, thay mặt các doanh nghiệp, Ông Phạm Công Tứ - Tổng Giám đốc VINARE cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Ông Phan Kim Bằng và cam kết VINARE sẽ cùng các doanh nghiệp nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, sớm có tổng hợp báo cáo đề xuất lên Bộ Tài chính những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện./.
Chia sẻ bài viết qua: