In trang này

Tin doanh nghiệp

Các Tập thể của Bảo hiểm Bảo Việt được Bộ Tài chính khen thưởng
17.05.2013 - 03:46Để biểu dương thành tích hoạt động - kinh doanh xuất sắc trong năm 2012 của Trụ sở chính và các Công ty thành viên trong hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt, ngày 04 tháng 05 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định trao tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và tặng thưởng "Cờ thi đua Bộ Tài chính" cho các Tập thể tiêu biểu, xuất sắc. 

Xin trân trọng gửi lời chúc mừng và hoan nghênh các Tập thể có tên trong danh sách khen thưởng dưới đây. Những danh hiệu cao quý và đáng tự hào này là nguồn động lực to lớn để các Công ty thành viên tiếp tục cống hiến sức mình cho sự phát triển của Bảo hiểm Bảo Việt nói riêng và của Ngành Tài chính nói chung.