Tin cũ hơn

Hệ thống thuật ngữ dùng trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ


Trong xu thế phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay, cùng với đó là sự gia tăng về nhận thức và nhu cầu sử dụng các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của khách hàng, nhu cầu cần có một tài liệu giải thích đầy đủ, rõ ràng các thuật ngữ được sử dụng trong các hợp đồng, quy tắc điều khoản bảo hiểm là vô cùng quan trọng. Nhận thức được điều này, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tiến hành biên soạn và cho ra mắt cuốn sách "Hệ thống thuật ngữ dùng trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ".  Cuốn sách đã tổng hợp các thuật ngữ được sử dụng nhiều trong các hợp đồng bảo hiểm đang xuất hiện trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và được sắp xếp theo từng nhóm nghiệp vụ nhằm thuận tiện cho công tác tra cứu, sử dụng của người đọc. Cuốn sách sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng, các tư vấn viên bảo hiểm, người nghiên cứu thị trường và bất cứ ai quan tâm đến Bảo hiểm khi tìm hiểu các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ. Để có được bộ tài liệu này, các thành viên nhóm tác giả đã bỏ rất nhiều tâm huyết và công sức nghiên cứu, biên soạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Do đó, chúng tôi mong rằng bạn đọc sẽ không sử dụng bộ tài liệu với mục đích thương mại dưới  bất kỳ hình thức nào.

Đọc sách
Chia sẻ bài viết qua: